สมาชิกหมายเลข 6393385 http://samathijit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 Mon, 04 Jul 2022 19:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 Mon, 04 Jul 2022 19:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์...พยาปาทะจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 Mon, 04 Jul 2022 9:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)แก้พยาบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 Mon, 04 Jul 2022 19:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)นิทานประกอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 Mon, 04 Jul 2022 5:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดเพื่อทุกข์(ต่อ)พยาบาทเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 Mon, 04 Jul 2022 7:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)พยาปาทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 Sun, 03 Jul 2022 7:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)อยู่ป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 Sat, 02 Jul 2022 16:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)อสุภะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 Sat, 02 Jul 2022 8:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)กามเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 Fri, 01 Jul 2022 17:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 Fri, 01 Jul 2022 9:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)กาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 Fri, 01 Jul 2022 16:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)กายนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 Fri, 01 Jul 2022 16:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(นิวรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 Thu, 30 Jun 2022 16:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(นิวรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 Thu, 30 Jun 2022 16:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 Thu, 30 Jun 2022 8:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 Thu, 30 Jun 2022 7:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 Thu, 30 Jun 2022 16:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โทสะ(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 Wed, 29 Jun 2022 7:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โทสะ(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 Wed, 29 Jun 2022 9:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โลภะ(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 Tue, 28 Jun 2022 7:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โลภะ(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 Mon, 27 Jun 2022 7:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 Mon, 27 Jun 2022 10:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 Mon, 27 Jun 2022 8:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปรากเหง้า ๓ ตัวนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 Mon, 27 Jun 2022 8:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(โมหะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 Mon, 27 Jun 2022 8:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(โทสะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 Mon, 27 Jun 2022 7:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์...(โลภะ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 Sun, 26 Jun 2022 7:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)โลภะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 Sat, 25 Jun 2022 7:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)รากเหง้าของมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 Sat, 25 Jun 2022 19:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 Sat, 25 Jun 2022 18:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)ลักษณะจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 Sat, 25 Jun 2022 18:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 Fri, 24 Jun 2022 7:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 Fri, 24 Jun 2022 8:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์...(ต่อ)น+อัตตา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 Thu, 23 Jun 2022 12:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 Mon, 27 Jun 2022 19:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งนะโม(สัมมาสัมพุทธัสส)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 Mon, 27 Jun 2022 19:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งนะโม(อรหโต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 Mon, 27 Jun 2022 19:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเรา(อกุศลมูล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 Thu, 23 Jun 2022 15:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 Mon, 20 Jun 2022 10:21:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(จบ)เรียนธัมม์เอาไปใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 Mon, 20 Jun 2022 8:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 Mon, 20 Jun 2022 9:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)รูปไม่เที่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 Mon, 20 Jun 2022 19:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)กระแสรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 Sun, 19 Jun 2022 8:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 Sun, 19 Jun 2022 9:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)อุปาทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 Sun, 19 Jun 2022 8:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)สัญญาเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 Sun, 19 Jun 2022 21:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 Sat, 18 Jun 2022 17:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 Sat, 18 Jun 2022 9:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)เวทนาเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 Sat, 18 Jun 2022 10:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 Fri, 17 Jun 2022 17:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)วิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 Fri, 17 Jun 2022 16:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 Fri, 17 Jun 2022 14:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)สังขาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 Fri, 17 Jun 2022 15:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 Thu, 16 Jun 2022 18:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)สัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 Thu, 16 Jun 2022 18:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 Thu, 16 Jun 2022 17:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)เวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 Thu, 16 Jun 2022 16:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 Thu, 16 Jun 2022 15:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)ทวาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 Wed, 15 Jun 2022 7:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)รูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 Wed, 15 Jun 2022 17:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 Tue, 14 Jun 2022 17:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 Tue, 14 Jun 2022 10:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 Tue, 14 Jun 2022 7:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 Tue, 14 Jun 2022 15:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 Mon, 13 Jun 2022 7:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 Mon, 13 Jun 2022 10:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 Sun, 12 Jun 2022 7:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิฏฐุชุกัมม์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 Sun, 12 Jun 2022 8:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมเทสนามัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 Sat, 11 Jun 2022 8:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัตติทานมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 Sat, 11 Jun 2022 12:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เวยยาวัจจมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 Fri, 10 Jun 2022 9:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปจายนมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 Thu, 09 Jun 2022 7:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนามัย(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 Wed, 08 Jun 2022 7:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 Tue, 07 Jun 2022 16:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนามัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 Tue, 07 Jun 2022 7:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม ภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 Mon, 06 Jun 2022 7:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 Mon, 06 Jun 2022 19:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 Mon, 06 Jun 2022 19:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 Mon, 06 Jun 2022 8:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 Sun, 05 Jun 2022 8:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 Sun, 05 Jun 2022 7:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 Sun, 05 Jun 2022 9:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 Sat, 04 Jun 2022 8:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 Sat, 04 Jun 2022 7:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 Fri, 03 Jun 2022 20:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 Fri, 03 Jun 2022 8:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 Thu, 02 Jun 2022 8:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 Thu, 02 Jun 2022 16:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 Wed, 01 Jun 2022 15:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 Wed, 01 Jun 2022 8:04:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 Tue, 31 May 2022 9:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 Tue, 31 May 2022 9:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 Tue, 31 May 2022 9:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 Mon, 30 May 2022 8:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัยในอนาคตห้าประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 Tue, 17 May 2022 16:27:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาเริ่มต้นแล้วจบที่ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 Wed, 11 May 2022 18:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 Wed, 11 May 2022 17:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(พอ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 Sat, 07 May 2022 7:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 Sat, 07 May 2022 7:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 Fri, 06 May 2022 7:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 Fri, 06 May 2022 12:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมุตินามตามท้องเรื่อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 Thu, 05 May 2022 18:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 Thu, 05 May 2022 9:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 Thu, 05 May 2022 14:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 Wed, 04 May 2022 9:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 Wed, 04 May 2022 9:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 Wed, 04 May 2022 9:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 Wed, 04 May 2022 9:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 Wed, 04 May 2022 8:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 Tue, 03 May 2022 12:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกสาวมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 Tue, 03 May 2022 12:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสภายในไม่ใช่หมูอู๊ดอู๊ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 Tue, 03 May 2022 16:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 Mon, 02 May 2022 13:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณกปฏิปทา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 Mon, 02 May 2022 19:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 Sun, 01 May 2022 9:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 Sun, 01 May 2022 8:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 Sat, 30 Apr 2022 13:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 Sat, 30 Apr 2022 12:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 Sat, 30 Apr 2022 11:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 Sat, 30 Apr 2022 9:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณกปฏิปทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 Sat, 30 Apr 2022 8:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 Fri, 29 Apr 2022 9:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญลักษณะ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 Fri, 29 Apr 2022 14:01:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 Fri, 29 Apr 2022 13:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 Fri, 29 Apr 2022 13:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 Fri, 29 Apr 2022 13:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 Fri, 29 Apr 2022 13:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=99 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=99 Sun, 29 May 2022 8:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามกับความจริงและความดี(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 Sun, 29 May 2022 9:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามกับความจริง และความดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 Sat, 28 May 2022 19:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามสากล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 Sat, 28 May 2022 19:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 Fri, 27 May 2022 7:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของคน และธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 Fri, 27 May 2022 16:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของธรรม(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 Thu, 26 May 2022 17:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 Thu, 26 May 2022 11:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเอยความงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 Thu, 26 May 2022 7:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความดี(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 Wed, 25 May 2022 18:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 Wed, 25 May 2022 18:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 Wed, 25 May 2022 11:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ผลของความดี-ชั่ว(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 Wed, 25 May 2022 7:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ผลของความดี-ชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 Wed, 25 May 2022 7:24:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นฐานของศีลธรรม(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 Tue, 24 May 2022 13:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นฐานของศีลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 Tue, 24 May 2022 18:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 Tue, 24 May 2022 7:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 Mon, 23 May 2022 19:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 Mon, 23 May 2022 19:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 Mon, 23 May 2022 19:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 Mon, 23 May 2022 19:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดีหลายระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 Mon, 23 May 2022 17:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลธรรมเกิดจากจำเป็น หรือธรรมชาติของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 Mon, 23 May 2022 16:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 Mon, 23 May 2022 9:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดี คืออะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 Mon, 23 May 2022 12:09:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดี คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 Mon, 23 May 2022 18:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 Sun, 22 May 2022 6:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 Sun, 22 May 2022 11:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 Sun, 22 May 2022 6:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 Sat, 21 May 2022 5:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 Sat, 21 May 2022 19:09:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 Sat, 21 May 2022 7:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[​​​​​​​อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 Fri, 20 May 2022 17:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 Fri, 20 May 2022 8:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 Fri, 20 May 2022 10:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 Thu, 19 May 2022 8:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=63 Thu, 19 May 2022 8:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=62 Thu, 19 May 2022 8:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=61 Thu, 19 May 2022 8:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=60 Thu, 19 May 2022 19:50:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=59 Thu, 19 May 2022 8:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่มีจริง คือ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=58 Thu, 19 May 2022 19:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา กับ อภิปรัชญา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=57 Wed, 18 May 2022 22:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา กับ อภิปรัชญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=56 Wed, 18 May 2022 12:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=55 Wed, 18 May 2022 9:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายของความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=54 Wed, 18 May 2022 9:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา กับ ความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2022&group=39&gblog=53 Wed, 18 May 2022 7:25:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้ที่ประสงค์ในพุทธศาสนา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=52 Tue, 17 May 2022 17:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้ที่พึงประสงค์ในพศ.(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=51 Tue, 17 May 2022 17:46:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้ที่ประสงค์ในพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=50 Tue, 17 May 2022 13:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=49 Tue, 17 May 2022 8:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้ กับ ความเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=39&gblog=48 Tue, 17 May 2022 10:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(วิปลาส)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=47 Mon, 16 May 2022 8:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคลาดเคลื่อนของความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2022&group=39&gblog=46 Mon, 16 May 2022 7:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(ความรู้สามแหล่ง)จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=45 Sun, 15 May 2022 19:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(ความรู้สามแหล่ง)ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=44 Sun, 15 May 2022 18:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(ความรู้สามแหล่ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=43 Sun, 15 May 2022 17:24:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้และที่มาของความรู้(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=39&gblog=42 Sun, 15 May 2022 7:32:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้และที่มาของความรู้(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=41 Sat, 14 May 2022 21:05:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้และที่มาของความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2022&group=39&gblog=40 Sat, 14 May 2022 22:26:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการคิดของคน(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=39 Fri, 13 May 2022 18:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการคิดของคน(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=38 Fri, 13 May 2022 12:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการคิดของคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=37 Fri, 13 May 2022 10:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องมือในการรับรู้ของคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2022&group=39&gblog=36 Fri, 13 May 2022 9:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตกับความตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=35 Thu, 12 May 2022 18:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวทรรศน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=34 Thu, 12 May 2022 10:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตที่ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=39&gblog=33 Thu, 12 May 2022 19:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=32 Wed, 11 May 2022 15:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข ทุกข์ของชีวิต(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=31 Wed, 11 May 2022 9:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข ทุกข์ของชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=30 Wed, 11 May 2022 16:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข ทุกข์ของชีวิต(ต่อ) สุข ๑๐ ระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=29 Wed, 11 May 2022 16:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข ทุกข์ของชีวิต(ต่อ) สุข ๒ นัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=28 Wed, 11 May 2022 15:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุข ทุกข์ของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=39&gblog=27 Wed, 11 May 2022 17:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=39&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=39&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฎการณ์ของชีวิต(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=39&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=39&gblog=26 Tue, 10 May 2022 19:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=25 Mon, 09 May 2022 16:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฎการณ์ของชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=24 Mon, 09 May 2022 9:25:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฏการณ์ของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=39&gblog=23 Mon, 09 May 2022 5:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของชีวิต(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=22 Sun, 08 May 2022 8:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=21 Sun, 08 May 2022 10:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2022&group=39&gblog=20 Sun, 08 May 2022 8:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=19 Fri, 06 May 2022 22:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=18 Fri, 06 May 2022 13:42:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=17 Fri, 06 May 2022 13:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=16 Fri, 06 May 2022 13:49:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=15 Fri, 06 May 2022 21:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=14 Fri, 06 May 2022 19:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=13 Fri, 06 May 2022 18:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=12 Fri, 06 May 2022 18:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=11 Fri, 06 May 2022 18:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=39&gblog=10 Fri, 06 May 2022 17:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=38&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=38&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าถึงธรรมเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=38&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=38&gblog=47 Thu, 19 May 2022 9:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=38&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=38&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชาขันธมาร ดับกิเลส ได้ใหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=38&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2022&group=38&gblog=46 Mon, 09 May 2022 17:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=38&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=38&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จึงติด พอรู้ก็หลุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=38&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=38&gblog=45 Sat, 23 Apr 2022 11:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อภิธรรม ๗ มีความหมายอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=44 Fri, 22 Apr 2022 9:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กามสุขัลลิกานุโยคหมายถึงอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=43 Fri, 22 Apr 2022 12:12:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะถึงนิพพานในชาตินี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=38&gblog=42 Fri, 22 Apr 2022 7:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=38&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=38&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีวิธีทำให้จิตว่างได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=38&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=38&gblog=41 Thu, 21 Apr 2022 9:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=40 Wed, 20 Apr 2022 16:29:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ว่าจิตเป็นดวงๆ หน้าตาเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=38&gblog=39 Wed, 20 Apr 2022 16:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2022&group=38&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2022&group=38&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนาคืออะไร ทำแล้วจะได้อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2022&group=38&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2022&group=38&gblog=38 Tue, 19 Apr 2022 8:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=37 Mon, 18 Apr 2022 9:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บริจาค"ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" ได้บุญไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=38&gblog=36 Mon, 18 Apr 2022 17:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=35 Sun, 17 Apr 2022 7:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างบารมีทำอย่างไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=34 Sun, 17 Apr 2022 21:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=33 Sun, 17 Apr 2022 13:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่บาตรต้องกรวดน้ำไหม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=32 Sun, 17 Apr 2022 8:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานะปัจจะโย โหตุ เกินเอื้อมไหม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=31 Sun, 17 Apr 2022 8:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญต้องอธิษฐานไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=30 Sun, 17 Apr 2022 18:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=29 Sun, 17 Apr 2022 7:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแผ่เมตตาจำเป็นไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=38&gblog=28 Sun, 17 Apr 2022 7:06:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมอีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=27 Sat, 16 Apr 2022 16:11:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=26 Sat, 16 Apr 2022 15:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=25 Sat, 16 Apr 2022 17:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรสอนสมาธิแก่เด็กวัยไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=24 Sat, 16 Apr 2022 15:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดสำหรับชีวิตครอบครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=23 Sat, 16 Apr 2022 15:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีปัญหาในที่ทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=22 Sat, 16 Apr 2022 14:40:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร จึงจะเข้าถึงคำสอนในพุทธศาสนาได้จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=21 Sat, 16 Apr 2022 14:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=20 Sat, 16 Apr 2022 10:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรปิฏกมีเพิ่มภายหลังไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=19 Sat, 16 Apr 2022 10:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถาม เมื่อไรจะใส่ทุเรียน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-04-2022&group=38&gblog=18 Sat, 16 Apr 2022 18:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2022&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2022&group=38&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ ควรทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2022&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2022&group=38&gblog=17 Fri, 15 Apr 2022 10:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=16 Thu, 14 Apr 2022 7:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิสันถาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-04-2022&group=38&gblog=15 Thu, 14 Apr 2022 9:08:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาแห่งปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=14 Tue, 12 Apr 2022 17:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-04-2022&group=38&gblog=13 Tue, 12 Apr 2022 15:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=38&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุมกิเลสด้วยสมาธิ ตัดกิเลสด้วยปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=38&gblog=12 Mon, 11 Apr 2022 9:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2022&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2022&group=38&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัญญาสมาธิทำงานร่วมกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2022&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2022&group=38&gblog=11 Wed, 06 Apr 2022 10:35:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=10 Sun, 27 Mar 2022 7:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2022&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2022&group=35&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมของพราหมณ์ พรหมของพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2022&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2022&group=35&gblog=16 Sun, 27 Feb 2022 8:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=15 Sat, 26 Feb 2022 12:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุเบกขา ยาก ต้องมีปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=35&gblog=14 Sat, 26 Feb 2022 17:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=13 Fri, 25 Feb 2022 12:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงอุเบกขาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=35&gblog=12 Fri, 25 Feb 2022 12:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2022&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2022&group=35&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปให้ถึงอุเบกขาแท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2022&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2022&group=35&gblog=11 Thu, 24 Feb 2022 11:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=35&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดระดับการพัฒนาจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=35&gblog=10 Wed, 23 Feb 2022 5:32:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวมังกุท้ายมังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=15 Sun, 12 Jun 2022 16:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะหัวมังกุท้ายมังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=34&gblog=14 Sun, 12 Jun 2022 7:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=13 Thu, 17 Feb 2022 20:51:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักอรรถกถาว่าคืออะไร (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=12 Thu, 17 Feb 2022 20:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักอรรถกถาว่าคืออะไร (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=11 Thu, 17 Feb 2022 20:08:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรรู้จักอรรถกถาว่าคืออะไร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2022&group=34&gblog=10 Thu, 17 Feb 2022 19:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=33&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=33&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๘ อาการบอกว่าติดโอมิครอนแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=33&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=33&gblog=41 Sun, 13 Feb 2022 10:42:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=33&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=33&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลงมือทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=33&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=33&gblog=40 Sun, 06 Feb 2022 18:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=33&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=33&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=33&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=33&gblog=39 Sun, 30 Jan 2022 8:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีต่อสู้กับความชรา (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=38 Sat, 29 Jan 2022 8:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีต่อสู้กับความชรา (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-01-2022&group=33&gblog=37 Sat, 29 Jan 2022 10:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีต่อสู้กับความชรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=36 Fri, 28 Jan 2022 12:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=35 Fri, 28 Jan 2022 9:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังหยิน หยาง (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=34 Fri, 28 Jan 2022 5:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังหยิน หยาง (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-01-2022&group=33&gblog=33 Fri, 28 Jan 2022 5:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังหยิน หยาง (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=32 Thu, 27 Jan 2022 8:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังหยิน หยาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=31 Thu, 27 Jan 2022 17:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=30 Thu, 27 Jan 2022 17:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๒๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=33&gblog=29 Thu, 27 Jan 2022 17:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-01-2022&group=33&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-01-2022&group=33&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๒๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-01-2022&group=33&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-01-2022&group=33&gblog=28 Wed, 26 Jan 2022 8:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=33&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=33&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกสมาธิเพิ่มสมรรถภาพในการทำงาน (๑๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=33&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=33&gblog=27 Tue, 25 Jan 2022 7:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=33&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=33&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข (๑๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=33&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=33&gblog=26 Mon, 24 Jan 2022 8:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=33&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=33&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข (๑๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=33&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=33&gblog=25 Sun, 23 Jan 2022 7:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=24 Sat, 22 Jan 2022 9:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวก่อนตาย (๑๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=23 Sat, 22 Jan 2022 8:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๑๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=33&gblog=22 Sat, 22 Jan 2022 8:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=33&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=33&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข (๑๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=33&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=33&gblog=21 Thu, 20 Jan 2022 16:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-01-2022&group=33&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-01-2022&group=33&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อายุยืนยาว (๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-01-2022&group=33&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-01-2022&group=33&gblog=20 Wed, 19 Jan 2022 8:39:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกกำลังกายให้ ปย.๕ อย่าง (๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=19 Tue, 18 Jan 2022 18:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกกำลังกายให้ ปย.๕ อย่าง (๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=18 Tue, 18 Jan 2022 17:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินอากาศยามเช้า (๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=33&gblog=17 Tue, 18 Jan 2022 17:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=16 Mon, 17 Jan 2022 19:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารทางปาก-ทางจมูก (๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-01-2022&group=33&gblog=15 Mon, 17 Jan 2022 16:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารทางปาก-ทางจมูก (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=14 Sun, 16 Jan 2022 13:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=33&gblog=13 Sun, 16 Jan 2022 20:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=12 Sat, 15 Jan 2022 8:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=11 Sat, 15 Jan 2022 8:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนฯ (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=33&gblog=10 Sat, 15 Jan 2022 8:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=32&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=32&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่านอยด์เบย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=32&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2022&group=32&gblog=83 Fri, 22 Apr 2022 9:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=32&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=32&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ท่ามกลางเสียงระเบิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=32&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=32&gblog=82 Sun, 17 Apr 2022 8:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=81 Wed, 13 Apr 2022 17:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุปะฏิปันโน (เพิ่ม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=80 Wed, 13 Apr 2022 17:50:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญสังฆคุณ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=79 Wed, 13 Apr 2022 7:54:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ(ต่อ)อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=32&gblog=78 Wed, 13 Apr 2022 14:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ(ต่อ)อัญชะลีกะระณีโย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=77 Mon, 11 Apr 2022 14:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญสังฆคุณ(ต่อ)ทักขิเณยโย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=76 Mon, 11 Apr 2022 9:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญสังฆคุณ(ต่อ)ปาหุเนยฺโย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=75 Mon, 11 Apr 2022 9:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) อาหุเนยฺโย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2022&group=32&gblog=74 Mon, 11 Apr 2022 9:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-04-2022&group=32&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-04-2022&group=32&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) จัตตาริ ปุริสยุคานิ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-04-2022&group=32&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-04-2022&group=32&gblog=73 Sun, 10 Apr 2022 13:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-04-2022&group=32&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-04-2022&group=32&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) สามีจิปฏิปันโน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-04-2022&group=32&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-04-2022&group=32&gblog=72 Sat, 09 Apr 2022 7:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) ญายปฏิปันโน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=71 Fri, 08 Apr 2022 13:47:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-04-2022&group=32&gblog=70 Fri, 08 Apr 2022 19:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=32&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=32&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=32&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=32&gblog=69 Fri, 25 Mar 2022 16:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=32&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=32&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) อุชุปฏิปันโน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=32&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=32&gblog=68 Thu, 24 Mar 2022 16:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...สังฆคุณ (ต่อ) สุปะฏิปันโน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=67 Wed, 23 Mar 2022 7:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญพระสังฆคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=32&gblog=66 Wed, 23 Mar 2022 17:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=65 Tue, 22 Mar 2022 10:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=32&gblog=64 Tue, 22 Mar 2022 8:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...ธรรมคุณ (ต่อ) โอปะนะยิโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=63 Mon, 21 Mar 2022 6:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...ธรรมคุณ (ต่อ) เอหิปัสสิโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=32&gblog=62 Mon, 21 Mar 2022 8:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=32&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=32&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...ธรรมคุณ (ต่อ) อะกาลิโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=32&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=32&gblog=61 Sun, 20 Mar 2022 17:43:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=32&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=32&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...ธรรมคุณ(ต่อ)สันทิฏฐิโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=32&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=32&gblog=60 Sat, 19 Mar 2022 8:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญธรรมคุณ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=59 Fri, 18 Mar 2022 18:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญธรรมคุณ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=32&gblog=58 Fri, 18 Mar 2022 9:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=57 Thu, 17 Mar 2022 7:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญธรรมคุณ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=32&gblog=56 Thu, 17 Mar 2022 9:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2022&group=32&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2022&group=32&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรรเสริญธรรมคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2022&group=32&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2022&group=32&gblog=55 Wed, 16 Mar 2022 9:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=54 Fri, 11 Mar 2022 8:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภะคะวา (๑๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-03-2022&group=32&gblog=53 Fri, 11 Mar 2022 13:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2022&group=32&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2022&group=32&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธ (๑๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2022&group=32&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2022&group=32&gblog=52 Fri, 04 Mar 2022 12:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=32&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=32&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตถา เทวะมะนุสสานัง (๑๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=32&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=32&gblog=51 Tue, 15 Feb 2022 8:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=32&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=32&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ (๑๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=32&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-01-2022&group=32&gblog=50 Sun, 23 Jan 2022 8:16:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=32&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=32&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกะวิทู (๑๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=32&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=32&gblog=49 Fri, 21 Jan 2022 9:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=32&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=32&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกะวิทู (๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=32&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-01-2022&group=32&gblog=48 Thu, 20 Jan 2022 8:19:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=47 Tue, 18 Jan 2022 19:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุคะโต (๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=46 Tue, 18 Jan 2022 8:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิชชาจะระณะสัมปันโน (๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-01-2022&group=32&gblog=45 Tue, 18 Jan 2022 8:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรเสริญพุทธคุณ (๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=44 Sun, 16 Jan 2022 9:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นะโม,ธูป,เทียน (๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=43 Sun, 16 Jan 2022 9:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=42 Sun, 16 Jan 2022 9:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำนมัสการ (๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=32&gblog=41 Sun, 16 Jan 2022 8:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=32&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=32&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=32&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-01-2022&group=32&gblog=40 Sat, 15 Jan 2022 16:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=32&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=32&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส์วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม (๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=32&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=32&gblog=39 Fri, 14 Jan 2022 7:29:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=32&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=32&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=32&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=32&gblog=38 Thu, 13 Jan 2022 14:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อความในทำวัตรเช้า-เย็น (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=37 Wed, 12 Jan 2022 7:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมภาวะจิตพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-01-2022&group=32&gblog=36 Wed, 12 Jan 2022 7:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อความในทำวัตรเช้า-เย็น (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=35 Tue, 11 Jan 2022 8:18:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อความในทำวัตรเช้า-เย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-01-2022&group=32&gblog=34 Tue, 11 Jan 2022 8:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=33 Mon, 10 Jan 2022 7:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=32 Mon, 10 Jan 2022 9:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงพระบริสุทธิ์แล้วจะหญิงหรือชายก็เป็นพุทธะ (๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=31 Mon, 10 Jan 2022 9:27:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าถึงพระบริสุทธิ์ (๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=30 Mon, 10 Jan 2022 9:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าถึงพระปัญญา (๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-01-2022&group=32&gblog=29 Mon, 10 Jan 2022 8:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าถึงพระกรุณา (๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=28 Sun, 09 Jan 2022 8:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-01-2022&group=32&gblog=27 Sun, 09 Jan 2022 17:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=26 Sat, 08 Jan 2022 16:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มะพร้าวมีเปลือกมีกะลาหุ้มเนื้อ (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=25 Sat, 08 Jan 2022 12:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบศาสดาที่ตั้งศาสนา (๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=24 Sat, 08 Jan 2022 8:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-01-2022&group=32&gblog=23 Sat, 08 Jan 2022 8:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=22 Fri, 07 Jan 2022 9:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-01-2022&group=32&gblog=21 Fri, 07 Jan 2022 9:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=20 Thu, 06 Jan 2022 8:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-01-2022&group=32&gblog=19 Thu, 06 Jan 2022 18:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=18 Wed, 05 Jan 2022 20:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณาคมน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=32&gblog=17 Wed, 05 Jan 2022 19:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=16 Thu, 30 Dec 2021 15:39:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=15 Thu, 30 Dec 2021 9:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเครื่อง (๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-12-2021&group=32&gblog=14 Thu, 30 Dec 2021 9:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น (๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=13 Wed, 29 Dec 2021 17:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น (๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=12 Wed, 29 Dec 2021 12:50:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ (๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-12-2021&group=32&gblog=11 Wed, 29 Dec 2021 12:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=10 Tue, 28 Dec 2021 12:17:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=31&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=31&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ธุดงค์ มี ๑๓ ข้อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=31&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=31&gblog=53 Tue, 22 Mar 2022 19:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=31&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=31&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อกหักอยากบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=31&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=31&gblog=52 Mon, 14 Mar 2022 7:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2022&group=31&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2022&group=31&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาพุทธเปรียบเหมือนทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2022&group=31&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2022&group=31&gblog=51 Tue, 01 Mar 2022 7:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=31&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=31&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัศนคติเรื่องบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=31&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=31&gblog=50 Fri, 11 Feb 2022 8:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-01-2022&group=31&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-01-2022&group=31&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะแยกเป็นสองอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-01-2022&group=31&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-01-2022&group=31&gblog=49 Mon, 31 Jan 2022 17:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=48 Thu, 23 Dec 2021 20:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธรรม (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=31&gblog=47 Thu, 23 Dec 2021 10:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธรรม (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=46 Wed, 22 Dec 2021 9:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธรรม (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-12-2021&group=31&gblog=45 Wed, 22 Dec 2021 19:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธรรม (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=44 Tue, 21 Dec 2021 18:56:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธรรม ๘ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-12-2021&group=31&gblog=43 Tue, 21 Dec 2021 10:07:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=42 Mon, 20 Dec 2021 16:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=41 Mon, 20 Dec 2021 15:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระผู้เป็นเจ้าก็คือธรรมะนี่เองนา (๑๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=40 Mon, 20 Dec 2021 11:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธไทยใจกว้าง (๑๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=39 Mon, 20 Dec 2021 10:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคือศาสนาแห่งสันติ (๑๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=38 Mon, 20 Dec 2021 10:37:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-12-2021&group=31&gblog=37 Mon, 20 Dec 2021 9:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดีของผู้เทวนิยมคือเชื่อดิ่งลงไป (๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=36 Sun, 19 Dec 2021 19:30:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=35 Sun, 19 Dec 2021 18:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องคัมภีร์ (๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=34 Sun, 19 Dec 2021 20:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อเทวนิยม (๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=33 Sun, 19 Dec 2021 20:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวนิยม (๘) วรรณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=32 Sun, 19 Dec 2021 16:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=31 Sun, 19 Dec 2021 12:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=30 Sun, 19 Dec 2021 12:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=29 Sun, 19 Dec 2021 12:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=28 Sun, 19 Dec 2021 11:59:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=27 Sun, 19 Dec 2021 11:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=26 Sun, 19 Dec 2021 8:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-12-2021&group=31&gblog=25 Sun, 19 Dec 2021 6:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=24 Sat, 18 Dec 2021 16:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=23 Sat, 18 Dec 2021 12:00:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานประกอบความเข้าใจ (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=22 Sat, 18 Dec 2021 11:24:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานประกอบความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=21 Sat, 18 Dec 2021 19:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=20 Sat, 18 Dec 2021 9:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม พระธรรม คืออะไร (๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2021&group=31&gblog=19 Sat, 18 Dec 2021 7:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (๖) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=18 Fri, 17 Dec 2021 18:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=17 Fri, 17 Dec 2021 10:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=16 Fri, 17 Dec 2021 12:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=15 Fri, 17 Dec 2021 7:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=14 Fri, 17 Dec 2021 14:01:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม,พระธรรม คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-12-2021&group=31&gblog=13 Fri, 17 Dec 2021 7:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาศรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=12 Thu, 16 Dec 2021 19:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชแบบพุทธ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=11 Thu, 16 Dec 2021 19:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชแบบพุทธ (๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=10 Thu, 16 Dec 2021 18:40:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=30&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=30&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มะเร็ง ต้องรักษาให้ตรงจุด ไม่ขาดกำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=30&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=30&gblog=37 Fri, 18 Feb 2022 8:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=30&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=30&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โพสต์สั่งลาขออโหสิกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=30&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=30&gblog=36 Tue, 25 Jan 2022 7:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตัวก่อนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=35 Mon, 13 Dec 2021 8:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=34 Mon, 13 Dec 2021 13:14:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๓๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=33 Mon, 13 Dec 2021 12:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๓๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=32 Mon, 13 Dec 2021 12:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=31 Mon, 13 Dec 2021 12:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=30 Mon, 13 Dec 2021 11:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=29 Mon, 13 Dec 2021 11:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=28 Mon, 13 Dec 2021 11:12:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=27 Mon, 13 Dec 2021 11:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=26 Mon, 13 Dec 2021 11:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-12-2021&group=30&gblog=25 Mon, 13 Dec 2021 19:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=24 Sun, 12 Dec 2021 20:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=23 Sun, 12 Dec 2021 16:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๒๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=22 Sun, 12 Dec 2021 16:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=21 Sun, 12 Dec 2021 16:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=20 Sun, 12 Dec 2021 15:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=19 Sun, 12 Dec 2021 15:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=18 Sun, 12 Dec 2021 15:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=17 Sun, 12 Dec 2021 15:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=16 Sun, 12 Dec 2021 15:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=15 Sun, 12 Dec 2021 15:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=14 Sun, 12 Dec 2021 13:49:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=13 Sun, 12 Dec 2021 13:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=12 Sun, 12 Dec 2021 13:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=11 Sun, 12 Dec 2021 13:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธวาทก่อนปรินิพพาน (๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=10 Sun, 12 Dec 2021 12:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=29&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=29&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธเปลี่ยนเข้าอิสลาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=29&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=29&gblog=75 Fri, 24 Jun 2022 6:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=29&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=29&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เค บวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=29&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=29&gblog=74 Thu, 23 Jun 2022 7:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=29&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=29&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำริผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=29&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=29&gblog=73 Tue, 21 Jun 2022 12:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=72 Tue, 07 Jun 2022 9:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่ออาจไม่จริง ความจริงคนอาจไม่เชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=29&gblog=71 Tue, 07 Jun 2022 9:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=29&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=29&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อศรัทธากลายเป็นทิฏฐิมานะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=29&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=29&gblog=70 Thu, 26 May 2022 11:29:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=29&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=29&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อความแค้นกลายเป็นนิกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=29&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=29&gblog=69 Tue, 24 May 2022 20:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=29&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=29&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หมีทำโลกเดือดร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=29&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=29&gblog=68 Fri, 20 May 2022 17:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=29&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=29&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมบางคนถึงมโนว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=29&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=29&gblog=65 Sun, 15 May 2022 20:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=29&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=29&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีศาสนา VS ไร้ศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=29&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2022&group=29&gblog=61 Thu, 12 May 2022 23:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=29&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=29&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดตากว้างมองไกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=29&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=29&gblog=60 Wed, 11 May 2022 10:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=29&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=29&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุมานเล่นแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=29&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2022&group=29&gblog=58 Tue, 10 May 2022 19:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=29&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=29&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกไม่นาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=29&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=29&gblog=57 Sat, 07 May 2022 10:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=29&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=29&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวพุทธเอาอย่างนี้ไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=29&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=29&gblog=56 Thu, 05 May 2022 19:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนภายนอกมองเข้ามา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=55 Wed, 04 May 2022 22:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลุ่มคนนอกกฎหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=29&gblog=54 Wed, 04 May 2022 11:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=29&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=29&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[Angelina jolie ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=29&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=29&gblog=53 Mon, 02 May 2022 11:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=29&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=29&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พหุวัฒนธรรมว่าซั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=29&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=29&gblog=52 Thu, 28 Apr 2022 22:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=29&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=29&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขตปกครองตนเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=29&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=29&gblog=51 Wed, 27 Apr 2022 6:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2022&group=29&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2022&group=29&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธแฝง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2022&group=29&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2022&group=29&gblog=50 Mon, 25 Apr 2022 18:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=29&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=29&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมายเขาคือหลักศาสนาของเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=29&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2022&group=29&gblog=49 Wed, 20 Apr 2022 17:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=29&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=29&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลัทธิการเมือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=29&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=29&gblog=48 Sat, 26 Mar 2022 17:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=29&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=29&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพคนไทยในสายตาต่างชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=29&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=29&gblog=47 Mon, 21 Mar 2022 22:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=29&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=29&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระเจ้า ไม่ไหว้มนุษย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=29&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2022&group=29&gblog=46 Sat, 19 Mar 2022 18:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-03-2022&group=29&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-03-2022&group=29&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[oh my god please]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-03-2022&group=29&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-03-2022&group=29&gblog=45 Sat, 12 Mar 2022 16:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=29&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=29&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาเคือง กัน เรื่องอะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=29&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=29&gblog=44 Sat, 26 Feb 2022 7:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=29&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=29&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นพุทธใช่ไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=29&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2022&group=29&gblog=43 Fri, 25 Feb 2022 17:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=29&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=29&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นำอาหารที่มีฮาลาลเข้าวัดผิดศีลข้อไหน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=29&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2022&group=29&gblog=42 Wed, 23 Feb 2022 20:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีกลืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=41 Tue, 22 Feb 2022 7:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัทธัตถะหลอกคนให้ทำชีริก (บาป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=40 Tue, 22 Feb 2022 12:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อไปก็แถวๆนี้ล่ะนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=29&gblog=39 Tue, 22 Feb 2022 5:13:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=29&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=29&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดจากจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=29&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=29&gblog=38 Fri, 11 Feb 2022 18:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2022&group=29&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2022&group=29&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มโนบนฐานแห่งความจริง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2022&group=29&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2022&group=29&gblog=37 Mon, 07 Feb 2022 16:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=36 Fri, 04 Feb 2022 12:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุภายนอกไม่ใช่กิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2022&group=29&gblog=35 Fri, 04 Feb 2022 12:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=29&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=29&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ซาอุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=29&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2022&group=29&gblog=34 Sun, 30 Jan 2022 9:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=29&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขามี เราขาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=29&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=29&gblog=33 Tue, 25 Jan 2022 7:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครเกิดก่อนเกิดหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=32 Fri, 21 Jan 2022 18:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เทียบดูแล้วเปลี่ยนศาสนาใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-01-2022&group=29&gblog=31 Fri, 21 Jan 2022 6:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=29&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียน แต่งงานต่างศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=29&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-01-2022&group=29&gblog=30 Sun, 16 Jan 2022 20:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=29&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาชี้ให้ดูปัญหาภาคใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=29&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=29&gblog=29 Thu, 13 Jan 2022 21:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=29&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาเกิดจากศรัทธา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-01-2022&group=29&gblog=28 Wed, 05 Jan 2022 20:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-01-2022&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-01-2022&group=29&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-01-2022&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-01-2022&group=29&gblog=27 Sun, 02 Jan 2022 9:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=29&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาว่ายืนอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=29&gblog=26 Sun, 26 Dec 2021 19:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-12-2021&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-12-2021&group=29&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จากพระเจ้าสู่สุด เป็นธรรมสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-12-2021&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-12-2021&group=29&gblog=25 Fri, 10 Dec 2021 21:17:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-12-2021&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-12-2021&group=29&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูอดีต เห็นปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-12-2021&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-12-2021&group=29&gblog=24 Sun, 05 Dec 2021 23:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-12-2021&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-12-2021&group=29&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จอดเทียบกันแล้วดู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-12-2021&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-12-2021&group=29&gblog=23 Sat, 04 Dec 2021 18:08:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จีน-อินเดีย เกิด อินโดจีน-อินโดนีเซีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=22 Sat, 27 Nov 2021 8:48:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองพุทธศาสนาให้รอบด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2021&group=29&gblog=21 Sat, 27 Nov 2021 18:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-11-2021&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-11-2021&group=29&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทั้งเขาทั้งเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-11-2021&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-11-2021&group=29&gblog=20 Thu, 25 Nov 2021 9:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=19 Wed, 24 Nov 2021 10:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติอิสลาม จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=18 Wed, 24 Nov 2021 19:06:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติอิสลาม ๕ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=17 Wed, 24 Nov 2021 21:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติอิสลาม ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=16 Wed, 24 Nov 2021 10:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติอิสลาม ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=15 Wed, 24 Nov 2021 13:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติอิสลาม ๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=14 Wed, 24 Nov 2021 7:36:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติอิสลาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2021&group=29&gblog=13 Wed, 24 Nov 2021 7:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เราให้ชัดช่วยขจัดปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=12 Tue, 23 Nov 2021 22:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดด้วยจำนวนประชากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=11 Tue, 23 Nov 2021 22:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธา ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-11-2021&group=29&gblog=10 Tue, 23 Nov 2021 22:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมเพื่อธรรมะปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=17 Tue, 09 Nov 2021 17:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลสำเร็จขั้นภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=16 Tue, 09 Nov 2021 14:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวหลักการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-11-2021&group=28&gblog=15 Tue, 09 Nov 2021 16:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบอารมณ์ตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=14 Mon, 08 Nov 2021 7:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญแห่งปัจจัยภายนอก กับ ปัจจัยภายใน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-11-2021&group=28&gblog=13 Mon, 08 Nov 2021 10:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวช่วยในการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=12 Sun, 07 Nov 2021 9:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงขับให้ปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=11 Sun, 07 Nov 2021 12:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดผลการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-11-2021&group=28&gblog=10 Sun, 07 Nov 2021 10:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=27&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=27&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรดกบาปนิติบัญญัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=27&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=27&gblog=43 Wed, 15 Jun 2022 15:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=27&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=27&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เดบิวต์กาชัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=27&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=27&gblog=42 Fri, 10 Jun 2022 15:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=27&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=27&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=27&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2022&group=27&gblog=41 Sun, 15 May 2022 15:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=27&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=27&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆ่าเขาได้แล้วเราอยู่เป็นสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=27&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=27&gblog=40 Fri, 18 Feb 2022 10:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบคำถามท้ายเรื่อง (จบ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=39 Thu, 04 Nov 2021 8:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบคำถามท้ายเรื่อง (ต่อ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=38 Thu, 04 Nov 2021 16:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบคำถามท้ายเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=37 Thu, 04 Nov 2021 16:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[Pictures]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=36 Thu, 04 Nov 2021 7:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุลาการ ๔ ความหมาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=35 Thu, 04 Nov 2021 11:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะที่ทำให้เข้มแข็งและเป็นสุขในการทำหน้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=34 Thu, 04 Nov 2021 10:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้างใน มีใจเที่ยงตรง ข้างนอก เป็นธรรมเสมอกันทุกคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-11-2021&group=27&gblog=33 Thu, 04 Nov 2021 9:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมานัตตตา อีกแง่หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=32 Wed, 03 Nov 2021 15:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยธรรมในใจ ออกประสาน จริยธรรมทางสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-11-2021&group=27&gblog=31 Wed, 03 Nov 2021 12:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ารู้เข้าใจ อนิจจัง ผิด ก็ยุ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=30 Tue, 02 Nov 2021 16:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาที่แท้ก็ต้องชัด ถ้าไม่ชัดก็ยังไม่เป็นปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=29 Tue, 02 Nov 2021 10:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร หลักประกันสันติสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=27&gblog=28 Tue, 02 Nov 2021 16:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=27&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=27&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุเบกขาดำรงรักษาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=27&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=27&gblog=27 Mon, 01 Nov 2021 8:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อำนาจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=26 Sun, 31 Oct 2021 9:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองพรหมวิหารคือคำนึงทุกสถานการณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-10-2021&group=27&gblog=25 Sun, 31 Oct 2021 9:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=27&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=27&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=27&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=27&gblog=24 Sat, 30 Oct 2021 12:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=27&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=27&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะอาศัยกันและกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=27&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=27&gblog=23 Fri, 29 Oct 2021 19:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองพระพุทธศาสนาให้ครบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=22 Thu, 28 Oct 2021 17:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้ำ เจตนา อีกที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=21 Thu, 28 Oct 2021 12:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนาพามนุษย์ยุ่งนุงนังด้วยปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-10-2021&group=27&gblog=20 Thu, 28 Oct 2021 15:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรสิกขาระบบพัฒนาคนทั้งคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=19 Wed, 27 Oct 2021 12:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลธรรมค่อยๆหล่นหาย ตั้งแต่มีแผนพัฒนาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=18 Wed, 27 Oct 2021 18:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปให้ถึงจริย(ธรรม)แท้ที่เป็นระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-10-2021&group=27&gblog=17 Wed, 27 Oct 2021 12:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-10-2021&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-10-2021&group=27&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจ จริยธรรม ให้ชัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-10-2021&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-10-2021&group=27&gblog=16 Tue, 26 Oct 2021 15:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-10-2021&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-10-2021&group=27&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่รู้บังความรู้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-10-2021&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-10-2021&group=27&gblog=15 Mon, 25 Oct 2021 15:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เน้นย้ำ บัญญัติธรรม อีกที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=14 Sun, 24 Oct 2021 15:00:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาวะ จริยะ บัญญัติ ซ่อนอยู่ใต้ ธรรมวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-10-2021&group=27&gblog=13 Sun, 24 Oct 2021 15:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พักเบรคความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=12 Sat, 23 Oct 2021 14:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา กับ เจตนา คุณสมบัติในตัวคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-10-2021&group=27&gblog=11 Sat, 23 Oct 2021 12:13:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-10-2021&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-10-2021&group=27&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บัญญัติจะดี ปัญญาต้องเต็ม เจตนาต้องตรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-10-2021&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-10-2021&group=27&gblog=10 Fri, 22 Oct 2021 18:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=26&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปูโดนทั้งขาขึ้นขาล่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=26&gblog=12 Sun, 03 Jul 2022 8:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=26&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=26&gblog=11 Sat, 25 Jun 2022 9:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=26&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุตตริมนุสสธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2021&group=26&gblog=10 Mon, 01 Nov 2021 16:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาคน พัฒนาความต้องการของเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=23 Sat, 03 Jul 2021 7:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปบทบาทตัณหา กับ ฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=22 Sat, 03 Jul 2021 10:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา กรุณา ตัวขับเคลื่อนการทำงานของมหาบุรุษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=21 Sat, 03 Jul 2021 7:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญามา ตัณหาหมด มีฉันทะเต็มที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=20 Sat, 03 Jul 2021 7:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กชายตัณหา กับ เด็กชายฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=19 Sat, 03 Jul 2021 7:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ต้องเพิ่มเดชด้วยฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=18 Sat, 03 Jul 2021 13:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ตัณหาละตัณหาก็ได้ แต่ไม่ง่ายต้องระวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=17 Sat, 03 Jul 2021 8:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหาให้ละแน่ แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=16 Sat, 03 Jul 2021 14:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากนิพพาน อย่างไรเป็นฉันทะ อย่างไรเป็นตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=15 Sat, 03 Jul 2021 5:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทะอยากชั่ว ตัณหาอยากดี มีไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=14 Sat, 03 Jul 2021 5:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการเกิดฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=13 Sat, 03 Jul 2021 16:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสน่หา - เมตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=25&gblog=12 Sat, 03 Jul 2021 10:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบความคิดมันซับซ้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=11 Thu, 01 Jul 2021 19:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกินอาหาร การสืบพันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2021&group=25&gblog=10 Thu, 01 Jul 2021 15:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2021&group=24&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2021&group=24&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2021&group=24&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2021&group=24&gblog=29 Sun, 14 Nov 2021 17:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูอย่างไรว่า เป็นความสุขที่สมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=28 Tue, 29 Jun 2021 17:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสุขง่าย ทุกข์ได้ยาก  หากฝึกไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2021&group=24&gblog=27 Tue, 29 Jun 2021 18:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ กับ สุข เทียบกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=26 Mon, 28 Jun 2021 15:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองพุทธธรรมให้ครบด้านของเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2021&group=24&gblog=25 Mon, 28 Jun 2021 2:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อธรรมซึ่งอยู่ในใจ ออกมาปฏิบัติการข้างนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=24 Sun, 27 Jun 2021 6:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิจัยทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=23 Sun, 27 Jun 2021 19:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตจะวัฒนา ต้องมีปราโมทย์เป็นพื้นจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=22 Sun, 27 Jun 2021 17:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนากามสุข ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=21 Sun, 27 Jun 2021 9:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำหรับคนทั่วไป ความสุขเริ่มตั้งแต่ในบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=20 Sun, 27 Jun 2021 7:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งทุกข์และสุข ปฏิบัติให้ถูก มีแต่สุข ทุกข์ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2021&group=24&gblog=19 Sun, 27 Jun 2021 5:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์มีทุกข์มา อย่าเสียท่าเอาใจรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=18 Sat, 26 Jun 2021 4:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดแห่งความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=17 Sat, 26 Jun 2021 15:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขเพราะได้เกาที่คัน กับ สุขเพราะไม่มีที่คันให้เกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=16 Sat, 26 Jun 2021 14:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเหนือกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=24&gblog=15 Sat, 26 Jun 2021 13:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร รักษาคน รักษาธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=14 Fri, 25 Jun 2021 12:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขมีมากมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=13 Fri, 25 Jun 2021 16:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข กับ ความสนุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=12 Fri, 25 Jun 2021 16:26:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2021&group=24&gblog=11 Fri, 25 Jun 2021 16:17:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=24&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอยากฝ่ายกุศล กับ ความอยากฝ่ายอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=24&gblog=10 Thu, 24 Jun 2021 16:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=23&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักชุมชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-03-2022&group=23&gblog=23 Sun, 20 Mar 2022 19:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=23&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จรรยาบรรณนักบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=23&gblog=22 Tue, 22 Feb 2022 17:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-12-2021&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-12-2021&group=23&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตย.ปรโตโฆสะที่ไม่ถูกต้องดีงาม นำไปสู่มิจฉาทิฏฐิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-12-2021&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-12-2021&group=23&gblog=21 Wed, 01 Dec 2021 15:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระรัตนตรัยในฐานะเครื่องนำเข้าสู่มรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=20 Sun, 20 Jun 2021 5:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=23&gblog=19 Sun, 20 Jun 2021 16:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเกิดญาณทัสสนะ รู้เห็นเองแล้ว ศรัทธาก็หมดหน้าที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=18 Sat, 19 Jun 2021 16:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาจำกัดแค่สวรรค์ แต่ศรัทธายังเสื่อมได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=17 Sat, 19 Jun 2021 19:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดี ข้อเสียของศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=16 Sat, 19 Jun 2021 11:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการวตีศรัทธา (ศรัทธาที่มีเหตุผล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=15 Sat, 19 Jun 2021 15:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาเป็นธรรมขั้นต้นสำหรับคนทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=14 Sat, 19 Jun 2021 16:36:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อปฏิบัติเพื่อหยั่งรู้สัจจะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=13 Sat, 19 Jun 2021 16:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดเห็นในระดับเหตุผลยังมีข้อผิดพลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=12 Sat, 19 Jun 2021 15:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=11 Sat, 19 Jun 2021 21:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2021&group=23&gblog=10 Sat, 19 Jun 2021 18:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=22&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน กับ อัตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=22&gblog=11 Tue, 22 Jun 2021 3:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=22&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์ สิ้นชีพแล้วเป็นอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=22&gblog=10 Wed, 16 Jun 2021 8:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=20&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฐิ ตัวนำให้ดำเนินในมรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=20&gblog=14 Thu, 17 Jun 2021 8:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมในตัวคน ของมรรค กับ การฝึกคน ของสิกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=13 Sat, 05 Jun 2021 16:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จากไตรสิกขาผ่อนลงมาที่บุญกิริยาวัตถุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=12 Sat, 05 Jun 2021 17:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะไตรสิกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=20&gblog=11 Sat, 05 Jun 2021 19:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2021&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2021&group=20&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะทางสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2021&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2021&group=20&gblog=10 Fri, 04 Jun 2021 19:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าเด่นๆของอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=12 Fri, 03 Dec 2021 12:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกไตรสิกขาเพื่อให้มรรคเกิดขึัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=11 Fri, 03 Dec 2021 15:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางของอริยชนกว้างและสว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-12-2021&group=19&gblog=10 Fri, 03 Dec 2021 13:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-11-2021&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-11-2021&group=18&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โกนหัวโล้นขอทาน จัดเป็นชีวิตสายกลางอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-11-2021&group=18&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-11-2021&group=18&gblog=19 Mon, 29 Nov 2021 10:30:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-09-2021&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-09-2021&group=18&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-09-2021&group=18&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-09-2021&group=18&gblog=18 Mon, 13 Sep 2021 19:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=18&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สังฆะเป็นชุมชนตัวอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=18&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=18&gblog=17 Tue, 20 Jul 2021 8:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=18&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายคำว่า ศีลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=18&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=18&gblog=16 Thu, 17 Jun 2021 7:56:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสรุปศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=15 Tue, 25 May 2021 7:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=14 Tue, 25 May 2021 13:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=13 Tue, 25 May 2021 7:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ของศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=12 Tue, 25 May 2021 7:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักทั่วไปของศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=11 Tue, 25 May 2021 10:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลสำหรับประชาชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2021&group=18&gblog=10 Tue, 25 May 2021 19:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=17&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารู้ได้ยังไงว่าเราถึงนิพพานแล้ว ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-10-2021&group=17&gblog=20 Fri, 29 Oct 2021 20:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2021&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2021&group=17&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตา และนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2021&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2021&group=17&gblog=19 Wed, 14 Jul 2021 21:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=17&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=17&gblog=18 Tue, 22 Jun 2021 19:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2021&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2021&group=17&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ในฌานเจริญวิปัสสนาได้หรือไม่ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2021&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2021&group=17&gblog=17 Sun, 30 May 2021 9:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2021&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2021&group=17&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจโตวิมุตติ - ปัญญาวิมุตติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2021&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2021&group=17&gblog=10 Sun, 23 May 2021 18:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2022&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2022&group=16&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสไม่ใช่banana]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2022&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2022&group=16&gblog=13 Sat, 05 Feb 2022 16:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล วินัย สิกขาบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=12 Thu, 14 Oct 2021 17:45:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=11 Thu, 14 Oct 2021 17:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณสมบัติหลักของโสดาบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=16&gblog=10 Thu, 14 Oct 2021 16:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขที่ไม่ต้องพึ่งเวทนา เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=12 Wed, 07 Jul 2021 7:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขเหนือเวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2021&group=15&gblog=11 Wed, 07 Jul 2021 8:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=15&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับสุขเป็นขั้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=15&gblog=10 Tue, 06 Jul 2021 18:43:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=14&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธบางทีก็ย้อนแย้งว่าซั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=14&gblog=46 Sun, 22 May 2022 7:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=14&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่อผิดๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-04-2022&group=14&gblog=45 Wed, 13 Apr 2022 8:03:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2022&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2022&group=14&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามเรื่องวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2022&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2022&group=14&gblog=44 Sun, 06 Mar 2022 7:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=14&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=14&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ที่คน ไม่ใช่อยู่ที่หลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=14&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2022&group=14&gblog=43 Sun, 06 Feb 2022 7:53:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=42 Thu, 08 Jul 2021 22:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์ สรุปธรรมทั้งหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=14&gblog=41 Thu, 08 Jul 2021 21:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2021&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2021&group=14&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อภิสังขาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2021&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2021&group=14&gblog=40 Sun, 04 Jul 2021 6:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=14&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ copy มาวาง ยังไม่ได้ทำอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=14&gblog=39 Fri, 02 Jul 2021 20:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=14&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคสามัคคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=14&gblog=38 Wed, 02 Jun 2021 15:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2021&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2021&group=14&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2021&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2021&group=14&gblog=37 Thu, 20 May 2021 9:47:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=14&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีย์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=14&gblog=36 Sun, 16 May 2021 9:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2021&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2021&group=14&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสมาธิ เป็นต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2021&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-05-2021&group=14&gblog=35 Fri, 14 May 2021 8:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตย. อานาปานสติภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=32 Sat, 08 May 2021 9:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิหลักทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=31 Sat, 08 May 2021 8:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผน (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=14&gblog=30 Sat, 08 May 2021 8:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=29 Fri, 07 May 2021 8:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=28 Fri, 07 May 2021 10:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=14&gblog=27 Fri, 07 May 2021 8:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำสมาธิแบบธรรมดาพาไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=25 Sun, 02 May 2021 7:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเจริญสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=24 Sun, 02 May 2021 7:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสมาธิ (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=14&gblog=23 Sun, 02 May 2021 7:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2021&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2021&group=14&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสมาธิ (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2021&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2021&group=14&gblog=22 Thu, 29 Apr 2021 7:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปประโยชน์ของสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=21 Wed, 28 Apr 2021 7:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสมาธิ มองอย่างทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=20 Wed, 28 Apr 2021 7:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิท่านแบ่งเป็น ๓ ระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=19 Wed, 28 Apr 2021 15:41:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวรณ์ธรรมชาติที่กดทับจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=18 Wed, 28 Apr 2021 7:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตที่เป็นสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=17 Wed, 28 Apr 2021 9:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวรณ์ ต้องกำจัดด้วยสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=14&gblog=16 Wed, 28 Apr 2021 10:11:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=14&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=14&gblog=15 Tue, 27 Apr 2021 15:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติทำกิจทั้งในสมถะและวิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=14 Mon, 26 Apr 2021 16:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=13 Mon, 26 Apr 2021 10:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติต้องตามทันขณะปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=12 Mon, 26 Apr 2021 15:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากสัมมาปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=11 Mon, 26 Apr 2021 15:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=14&gblog=10 Mon, 26 Apr 2021 15:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-11-2021&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-11-2021&group=13&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอรหันต์ไม่ขวางโลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-11-2021&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-11-2021&group=13&gblog=14 Wed, 10 Nov 2021 9:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=13&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านอยากกลายเป็น "ก้อนหิน" จริงๆ หรือ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=13&gblog=13 Wed, 13 Oct 2021 18:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตปัญญา: มีปัญญาที่ได้พัฒนาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=12 Thu, 06 May 2021 13:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตจิต: มีจิตที่ได้พัฒนาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=11 Thu, 06 May 2021 13:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตศีล: มีศีลที่ได้พัฒนาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2021&group=13&gblog=10 Thu, 06 May 2021 11:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=12&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ๑๒ หรือกรรมสี ๓ หมวด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=12&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=12&gblog=32 Fri, 11 Jun 2021 10:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=31 Wed, 05 May 2021 9:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งกายใจเป็นอนัตตาแล้วใครจะรับผลกรรมที่อนัตตาทำ (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=12&gblog=30 Wed, 05 May 2021 18:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งกายใจเป็นอนัตตาแล้วใครจะรับผลกรรมที่อนัตตาทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=29 Tue, 04 May 2021 7:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมในกฎมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=28 Tue, 04 May 2021 17:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กมฺมุนา วตฺตตี โลโก.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=12&gblog=27 Tue, 04 May 2021 18:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์เกี่ยวกับกรรมที่ทำให้สิ้นกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=26 Mon, 03 May 2021 8:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=25 Mon, 03 May 2021 20:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรม แบบพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=24 Mon, 03 May 2021 11:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ล้างกรรมด้วยเมตตาเจโตวิมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=23 Mon, 03 May 2021 18:07:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓ ลัทธิมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=22 Mon, 03 May 2021 8:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขทุกข์ ใครทำให้ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=21 Mon, 03 May 2021 15:44:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมตามนัยแห่งจูฬกรรมวิภังคสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=20 Mon, 03 May 2021 14:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป พิสูจน์และท่าทีปฏิบัติเรื่องชาติหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=19 Mon, 03 May 2021 14:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพิสูจน์ตายแล้วเกิด-ไม่เกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=18 Mon, 03 May 2021 14:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมในช่วงไกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=17 Mon, 03 May 2021 14:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติ-วิบัติผลแห่งกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2021&group=12&gblog=16 Mon, 03 May 2021 14:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=12&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมในระดับต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=12&gblog=15 Sun, 02 May 2021 11:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาลีวินิจฉัยกรรมดี กรรมชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=14 Sat, 01 May 2021 5:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป กรรมดี กรรมชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=13 Sat, 01 May 2021 17:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมดี กรรมชั่ว (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2021&group=12&gblog=12 Sat, 01 May 2021 13:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมดี กรรมชั่ว (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=11 Fri, 30 Apr 2021 15:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมดี กรรมชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2021&group=12&gblog=10 Fri, 30 Apr 2021 12:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำศัพท์ธรรมชุด ไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=19 Tue, 27 Jul 2021 7:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตถตา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=18 Tue, 27 Jul 2021 9:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมนิยาม ๑ และ ธรรมนิยาม  ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=11&gblog=17 Tue, 27 Jul 2021 20:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=16 Fri, 23 Jul 2021 8:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดและตายแบบปัจจุบันชาตินี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=15 Fri, 23 Jul 2021 20:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาสวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2021&group=11&gblog=14 Fri, 23 Jul 2021 12:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2021&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2021&group=11&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วงจรปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2021&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2021&group=11&gblog=13 Thu, 22 Jul 2021 16:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ฐานะปัจจยาการทางสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=12 Tue, 20 Jul 2021 6:27:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=11 Tue, 20 Jul 2021 16:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2021&group=11&gblog=10 Tue, 20 Jul 2021 14:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=10&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2021&group=10&gblog=30 Sun, 20 Jun 2021 5:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=10&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรียบเทียบคำสอนแล้วเปลี่ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2021&group=10&gblog=29 Thu, 17 Jun 2021 15:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=10&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมเก่า กรรมใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=10&gblog=28 Thu, 03 Jun 2021 5:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=10&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ/ความหมาย ของโยนิโสมนสิการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=10&gblog=27 Tue, 18 May 2021 5:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาลีตัวอย่างแห่งวิภัชชวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=22 Tue, 11 May 2021 8:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=10&gblog=21 Tue, 11 May 2021 12:47:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=19 Mon, 10 May 2021 9:49:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๘. วิธีคิดแบบเร้ากุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=18 Mon, 10 May 2021 9:53:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๗. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=17 Mon, 10 May 2021 8:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๖.วิธีคิดแบบรู้ทัน คุณ โทษ และทางออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2021&group=10&gblog=16 Mon, 10 May 2021 14:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=15 Sun, 09 May 2021 22:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=14 Sun, 09 May 2021 21:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=13 Sun, 09 May 2021 21:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประประกอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=12 Sun, 09 May 2021 8:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2021&group=10&gblog=11 Sun, 09 May 2021 5:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=10&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดในการพัฒนาปัญญา (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2021&group=10&gblog=10 Sun, 02 May 2021 5:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2021&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2021&group=9&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิทธัตถะเป็นโรคจิตประสาทอะไรครับ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2021&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2021&group=9&gblog=38 Fri, 01 Oct 2021 14:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=9&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา-อนัตตา  หลักทางปัญญาที่สำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=9&gblog=37 Tue, 06 Jul 2021 17:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=9&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดดับของรูป นาม คืออะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=9&gblog=36 Fri, 02 Jul 2021 13:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=9&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป = เกิดๆดับๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2021&group=9&gblog=35 Tue, 22 Jun 2021 4:11:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คาถา ต่อจากหัวข้อล่าง (จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=34 Tue, 08 Jun 2021 10:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์ (ด้านต่างๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2021&group=9&gblog=33 Tue, 08 Jun 2021 17:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้เท่าทันสภาวะของไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=32 Sun, 06 Jun 2021 7:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าจากอนัตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=31 Sun, 06 Jun 2021 14:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าจากทุกขตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=30 Sun, 06 Jun 2021 14:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าจากอนิจจตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=29 Sun, 06 Jun 2021 12:53:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=28 Sun, 06 Jun 2021 8:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=27 Sun, 06 Jun 2021 8:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าด้านการทำกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=26 Sun, 06 Jun 2021 17:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าด้านการทำจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2021&group=9&gblog=25 Sun, 06 Jun 2021 16:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=9&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ ๒ ด้าน (ด้านทำจิต ด้านทำกิจ) จากไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2021&group=9&gblog=23 Sat, 05 Jun 2021 18:34:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา กับ มานะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=22 Thu, 03 Jun 2021 16:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา–อนัตตา และอัตตา – นิรัตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=21 Thu, 03 Jun 2021 5:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตาและอนัตตลักษณะ (จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2021&group=9&gblog=20 Thu, 03 Jun 2021 5:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=9&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา  และอนัตตลักษณะ (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=9&gblog=19 Sat, 15 May 2021 9:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา  และอนัตตลักษณะ (ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=18 Tue, 27 Apr 2021 11:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา และอนัตตลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=9&gblog=17 Tue, 27 Apr 2021 10:13:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์อีกชุดหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=16 Mon, 26 Apr 2021 13:23:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ ๑๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=15 Mon, 26 Apr 2021 11:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาของมนุษย์ ที่มาในชื่อของทุกข์มากมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2021&group=9&gblog=14 Mon, 26 Apr 2021 18:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กามสุข กามทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=13 Fri, 23 Apr 2021 20:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรลักษณ์ เป็นฐานของทุกข์ในอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=9&gblog=11 Fri, 23 Apr 2021 20:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=8&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2021&group=8&gblog=14 Fri, 11 Jun 2021 11:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรมแห่งอายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=13 Sat, 08 May 2021 19:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2021&group=8&gblog=12 Sat, 08 May 2021 8:01:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกต้อง/ความผิดพลาดของความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=11 Fri, 07 May 2021 9:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้ (๔ ผลงานของมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2021&group=8&gblog=10 Fri, 07 May 2021 19:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=7&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-03-2022&group=7&gblog=19 Mon, 14 Mar 2022 7:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=7&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องจิตใจไม่ง่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=7&gblog=18 Mon, 14 Feb 2022 8:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-12-2021&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-12-2021&group=7&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์เป็นสภาวะด้านหนึ่งของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-12-2021&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-12-2021&group=7&gblog=17 Fri, 31 Dec 2021 11:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-10-2021&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-10-2021&group=7&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเพิ่งบินสูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-10-2021&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-10-2021&group=7&gblog=16 Tue, 19 Oct 2021 7:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=7&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จำแนกคนออกเป็น ๕ กอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-10-2021&group=7&gblog=15 Wed, 13 Oct 2021 11:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2021&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2021&group=7&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แซะกันเรื่องชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2021&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2021&group=7&gblog=14 Wed, 08 Sep 2021 21:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-08-2021&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-08-2021&group=7&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาถาม ทำอย่างไร จึงจะเห็นว่า จิตไม่ใช่เรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-08-2021&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-08-2021&group=7&gblog=13 Sun, 08 Aug 2021 5:52:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=7&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณอุปมาเหมือนนักเล่นกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=7&gblog=12 Sun, 25 Apr 2021 20:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2021&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2021&group=7&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จำแนกชีวิตตามนัยอภิธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2021&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-04-2021&group=7&gblog=11 Thu, 15 Apr 2021 11:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2021&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2021&group=7&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มองแบบสภาววิสัย กับ แบบสกวิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2021&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2021&group=7&gblog=10 Sun, 11 Apr 2021 8:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-02-2022&group=6&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-02-2022&group=6&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-02-2022&group=6&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-02-2022&group=6&gblog=83 Wed, 09 Feb 2022 9:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2022&group=6&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2022&group=6&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธรรม ๘ ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2022&group=6&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2022&group=6&gblog=82 Tue, 08 Feb 2022 8:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=6&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=6&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พิธีกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=6&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-01-2022&group=6&gblog=81 Tue, 25 Jan 2022 8:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=6&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=6&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=6&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-01-2022&group=6&gblog=80 Mon, 24 Jan 2022 20:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=6&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=6&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมจากสนิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=6&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-01-2022&group=6&gblog=79 Sat, 22 Jan 2022 11:43:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2021&group=6&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2021&group=6&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเพณี ศาสนพิธี ก็สำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2021&group=6&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2021&group=6&gblog=78 Thu, 18 Nov 2021 17:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2021&group=6&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2021&group=6&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระแสสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2021&group=6&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2021&group=6&gblog=77 Sat, 06 Nov 2021 5:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=6&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=6&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกหน่อยก็ลืมเชื่อเหอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=6&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2021&group=6&gblog=76 Tue, 02 Nov 2021 21:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-10-2021&group=6&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-10-2021&group=6&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดชีวิตแต่ละวัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-10-2021&group=6&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-10-2021&group=6&gblog=75 Wed, 20 Oct 2021 16:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=6&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=6&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=6&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-10-2021&group=6&gblog=74 Thu, 14 Oct 2021 18:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2021&group=6&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2021&group=6&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวพุทธคิดอย่างไรกับคนที่เลิกนับถือพุทธแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2021&group=6&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2021&group=6&gblog=73 Wed, 29 Sep 2021 14:23:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2021&group=6&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2021&group=6&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาอิสลามสามารถเปลี่ยนศาสนาได้ไหม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2021&group=6&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2021&group=6&gblog=72 Tue, 28 Sep 2021 12:31:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2021&group=6&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2021&group=6&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนิกอื่น สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2021&group=6&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2021&group=6&gblog=71 Tue, 21 Sep 2021 13:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2021&group=6&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2021&group=6&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนพุทธต้องใส่บาตรพระสงฆ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2021&group=6&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2021&group=6&gblog=70 Sun, 19 Sep 2021 5:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทดสอบโรคซึมเศร้าฟรี จากแพทย์ศาสตร์ มหิดล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=69 Sun, 12 Sep 2021 17:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งคำถามน่าคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2021&group=6&gblog=68 Sun, 12 Sep 2021 20:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2021&group=6&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2021&group=6&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เงิน เงิน เงิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2021&group=6&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2021&group=6&gblog=67 Wed, 25 Aug 2021 5:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2021&group=6&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2021&group=6&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครเป็นผู้ให้บาป ใครเป็นผู้ให้บุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2021&group=6&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2021&group=6&gblog=66 Mon, 23 Aug 2021 10:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2021&group=6&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2021&group=6&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้เรา รู้เขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2021&group=6&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2021&group=6&gblog=65 Sat, 21 Aug 2021 19:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2021&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2021&group=6&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัดวิเศษ มนต์ตรา ผ้ายันต์ VS อาวุธ นาลันทาแตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2021&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2021&group=6&gblog=61 Thu, 19 Aug 2021 8:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2021&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2021&group=6&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่บุญคู่บารมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2021&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2021&group=6&gblog=60 Tue, 17 Aug 2021 19:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-08-2021&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-08-2021&group=6&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาจริงๆแล้วสอนอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-08-2021&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-08-2021&group=6&gblog=59 Fri, 13 Aug 2021 16:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2021&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2021&group=6&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิต และสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2021&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2021&group=6&gblog=58 Thu, 12 Aug 2021 10:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2021&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2021&group=6&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนต่างศาสนิกถาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2021&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2021&group=6&gblog=57 Sun, 01 Aug 2021 7:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=6&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=6&gblog=56 Sat, 31 Jul 2021 19:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2021&group=6&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2021&group=6&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2021&group=6&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2021&group=6&gblog=55 Fri, 30 Jul 2021 3:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2021&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2021&group=6&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาบอกความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2021&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2021&group=6&gblog=54 Thu, 29 Jul 2021 17:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=6&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ผลของกรรมในระดับต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2021&group=6&gblog=53 Tue, 27 Jul 2021 11:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2021&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2021&group=6&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะจัดสรรค์ กับ คนจัดสรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2021&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2021&group=6&gblog=52 Thu, 15 Jul 2021 8:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2021&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2021&group=6&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สันโดษ ให้สันโดษ ไม่ให้สันโดษ เอ๊ะยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2021&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2021&group=6&gblog=51 Tue, 13 Jul 2021 5:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2021&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2021&group=6&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน พระปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2021&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2021&group=6&gblog=50 Mon, 12 Jul 2021 17:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2021&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2021&group=6&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ พระปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2021&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2021&group=6&gblog=49 Sat, 10 Jul 2021 16:55:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2021&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2021&group=6&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวหน้าไปในบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2021&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2021&group=6&gblog=48 Fri, 09 Jul 2021 17:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=6&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กาม ตามความหมายของพุทธธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2021&group=6&gblog=47 Thu, 08 Jul 2021 5:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล ๓๘ ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=45 Tue, 06 Jul 2021 17:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุญตา ๔ ความหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2021&group=6&gblog=44 Tue, 06 Jul 2021 18:47:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=6&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึกตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2021&group=6&gblog=43 Sat, 03 Jul 2021 4:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=6&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุดงค์ ๑๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2021&group=6&gblog=42 Fri, 02 Jul 2021 14:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=6&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้ากับเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2021&group=6&gblog=40 Sat, 26 Jun 2021 22:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=6&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วาสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2021&group=6&gblog=39 Thu, 24 Jun 2021 17:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=6&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียกเราว่าเป็น พุทธะ เถิดนะพราหมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2021&group=6&gblog=38 Wed, 16 Jun 2021 9:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2021&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2021&group=6&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมวิหาร ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2021&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2021&group=6&gblog=37 Mon, 14 Jun 2021 14:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญวิปัสสนากับเจริญสติปัฏฐาน 4 ต่างกันไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=36 Sun, 13 Jun 2021 11:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว รู้ได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=35 Sun, 13 Jun 2021 4:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ปฏิบัติธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2021&group=6&gblog=34 Sun, 13 Jun 2021 20:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=33 Sat, 12 Jun 2021 20:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีย์ภาวนาแบบอารยชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=32 Sat, 12 Jun 2021 10:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2021&group=6&gblog=31 Sat, 12 Jun 2021 19:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาสภิวาจา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=30 Thu, 10 Jun 2021 5:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุคคลแรกที่พูดได้เดินได้ทันทีที่เกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2021&group=6&gblog=29 Thu, 10 Jun 2021 12:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=6&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาแบบพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2021&group=6&gblog=28 Wed, 02 Jun 2021 17:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2021&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2021&group=6&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากมนุษย์ต้องการเข้าถึงความจริง ต้องเข้าใจตัวเขาเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2021&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2021&group=6&gblog=26 Wed, 26 May 2021 8:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2021&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2021&group=6&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนธรรมต้องคู่กับรู้ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2021&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2021&group=6&gblog=25 Fri, 21 May 2021 9:03:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2021&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2021&group=6&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดี ข้อเสียของศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2021&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2021&group=6&gblog=24 Mon, 17 May 2021 20:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติก้าวหน้าไป ธรรมกายเจริญเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=22 Sun, 16 May 2021 17:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักผู้ปกครองบ้านเมือง ๔ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=21 Sun, 16 May 2021 16:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตถะ,อรรถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-05-2021&group=6&gblog=20 Sun, 16 May 2021 10:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภวังคจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=19 Sat, 15 May 2021 21:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บนบานศาลกล่าว กับ อธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=18 Sat, 15 May 2021 18:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไม่ยึดมั่นที่แท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=17 Sat, 15 May 2021 14:40:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม-วินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=16 Sat, 15 May 2021 19:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล กับ พรต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=15 Sat, 15 May 2021 18:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีย์ภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2021&group=6&gblog=14 Sat, 15 May 2021 10:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2021&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2021&group=6&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยบุคคล ๘ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2021&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2021&group=6&gblog=13 Wed, 12 May 2021 9:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=6&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยบุคคล ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2021&group=6&gblog=12 Tue, 11 May 2021 21:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=6&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธปณิธาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2021&group=6&gblog=11 Wed, 05 May 2021 9:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=5&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=5&gblog=44 Mon, 04 Jul 2022 10:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=5&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมะธัมโมโฮ่กันอยู่ได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=5&gblog=43 Wed, 29 Jun 2022 18:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=5&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติแบบนี้ก็พอได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=5&gblog=42 Tue, 28 Jun 2022 20:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=5&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำหนดเพื่อให้รู้เห็นชัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=5&gblog=41 Tue, 21 Jun 2022 11:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=5&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงจากการนั่งสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=5&gblog=40 Mon, 13 Jun 2022 12:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างเทียบ กท. ล่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=39 Sat, 11 Jun 2022 8:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามเรื่องสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=5&gblog=38 Sat, 11 Jun 2022 15:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะหลงไม่รู้ ขณะโกรธไม่รู้ ดับแล้วจึงรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=37 Sat, 28 May 2022 12:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ยินเสียงนั่นนี่โน่นขณะนั่งสมาธิ-สวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=5&gblog=36 Sat, 28 May 2022 13:58:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2022&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2022&group=5&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[Hi อานาปานะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2022&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2022&group=5&gblog=35 Thu, 07 Apr 2022 9:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=5&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติต้องลงมือทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2022&group=5&gblog=34 Sat, 26 Feb 2022 14:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=5&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามเจ็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-01-2022&group=5&gblog=33 Thu, 27 Jan 2022 7:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-12-2021&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-12-2021&group=5&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[100 ทั้ง 100 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-12-2021&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-12-2021&group=5&gblog=32 Thu, 02 Dec 2021 20:33:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-11-2021&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-11-2021&group=5&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำ = ภาวนา. ภาวนา=ทำ. ทำ=ปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-11-2021&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-11-2021&group=5&gblog=31 Sun, 28 Nov 2021 20:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-11-2021&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-11-2021&group=5&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ต้องตามหา เดี๋ยวมาเอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-11-2021&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-11-2021&group=5&gblog=30 Thu, 11 Nov 2021 7:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=5&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร ดูเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2021&group=5&gblog=29 Sat, 30 Oct 2021 8:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-10-2021&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-10-2021&group=5&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เทียบนั่งสมาธิกับการบำเพ็ญบารมีสิบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-10-2021&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-10-2021&group=5&gblog=28 Mon, 11 Oct 2021 9:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2021&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2021&group=5&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็น เกิด ดับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2021&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2021&group=5&gblog=27 Fri, 10 Sep 2021 7:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2021&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2021&group=5&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ปฏิบัติแท้จะไม่หวั่นนิมิตใดๆทั้งทางกายทางใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2021&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2021&group=5&gblog=26 Tue, 07 Sep 2021 9:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2021&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2021&group=5&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ที่เกิดจากจิตซึ่งเป็นสมาธิแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2021&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2021&group=5&gblog=25 Mon, 30 Aug 2021 18:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2021&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2021&group=5&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นสัจธรรมแล้วทุกข์คลายเองโดยอัตโนมัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2021&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2021&group=5&gblog=24 Mon, 16 Aug 2021 9:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=5&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หากต้องการเข้าถึงความจริง มนุษย์ต้องเข้าใจตัวเขาเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2021&group=5&gblog=23 Sat, 31 Jul 2021 8:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2021&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2021&group=5&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะจิตที่บรรลุมรรคผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2021&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2021&group=5&gblog=22 Sat, 24 Jul 2021 18:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2021&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2021&group=5&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงอารมณ์เบื่อทุกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2021&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2021&group=5&gblog=21 Mon, 21 Jun 2021 9:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=5&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาถามกันว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2021&group=5&gblog=20 Tue, 18 May 2021 8:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2021&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2021&group=5&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปทั้งตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2021&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-05-2021&group=5&gblog=19 Thu, 13 May 2021 7:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=5&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีใครนั่งสมาธิแล้วเพี้ยน เป็นบ้าบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2021&group=5&gblog=18 Tue, 04 May 2021 9:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=5&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตร้องเพลง มีเสียงพูดเสียงสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2021&group=5&gblog=17 Wed, 28 Apr 2021 7:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามเกี่ยวกับสภาวะจากนั่งสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=16 Tue, 27 Apr 2021 8:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2021&group=5&gblog=15 Tue, 27 Apr 2021 7:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=5&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ หนอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2021&group=5&gblog=14 Sun, 25 Apr 2021 8:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2021&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2021&group=5&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์ชีวิตเยอะ ธรรมารมณ์ก็เยอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2021&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2021&group=5&gblog=13 Sat, 24 Apr 2021 7:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=5&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิล้ำองค์ธรรมอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2021&group=5&gblog=12 Fri, 23 Apr 2021 10:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2021&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2021&group=5&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าฝืน อย่าต้านสภาวธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2021&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2021&group=5&gblog=11 Thu, 22 Apr 2021 10:19:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2021&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2021&group=5&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำสมาธิแล้วเกิดสภาวะทางกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2021&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2021&group=5&gblog=10 Wed, 21 Apr 2021 10:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=42&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=42&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=42&gblog=9 Sun, 03 Jul 2022 19:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=42&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรัพย์และอำนาจกับคุณค่าใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=42&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=42&gblog=8 Wed, 29 Jun 2022 11:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ทรัพย์และอำนาจสร้างความดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=7 Tue, 28 Jun 2022 10:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาภยศเหยื่อของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=6 Tue, 28 Jun 2022 10:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=5 Tue, 28 Jun 2022 10:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้สติทำงานหาเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=4 Tue, 28 Jun 2022 19:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กามโภคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=3 Tue, 28 Jun 2022 21:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=2 Tue, 28 Jun 2022 21:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีความจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=42&gblog=1 Tue, 28 Jun 2022 10:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-10-2021&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-10-2021&group=4&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศ ขึ้นต้น ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-10-2021&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-10-2021&group=4&gblog=20 Sat, 09 Oct 2021 20:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งนะโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=9 Thu, 23 Jun 2022 19:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุมนุมเทวดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=41&gblog=8 Thu, 23 Jun 2022 13:18:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=7 Wed, 22 Jun 2022 13:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไสยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=6 Wed, 22 Jun 2022 20:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์พระปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=5 Wed, 22 Jun 2022 13:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพระปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2022&group=41&gblog=4 Wed, 22 Jun 2022 5:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระปริตต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=3 Tue, 21 Jun 2022 11:09:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์ประกอบพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=2 Tue, 21 Jun 2022 10:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไงดีสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2022&group=41&gblog=1 Tue, 21 Jun 2022 7:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2021&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2021&group=4&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อกุศล คือ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2021&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2021&group=4&gblog=10 Thu, 16 Sep 2021 10:14:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=9 Fri, 29 Apr 2022 13:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=8 Fri, 29 Apr 2022 12:50:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=7 Fri, 29 Apr 2022 12:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=6 Fri, 29 Apr 2022 12:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=5 Fri, 29 Apr 2022 12:36:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=4 Fri, 29 Apr 2022 12:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=3 Fri, 29 Apr 2022 12:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=2 Fri, 29 Apr 2022 12:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=1 Fri, 29 Apr 2022 10:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=39&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=39&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=39&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=39&gblog=9 Mon, 02 May 2022 7:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=8 Fri, 29 Apr 2022 8:58:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กามสุขัลลิกานุโยค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=7 Fri, 29 Apr 2022 9:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าสอนอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=39&gblog=6 Fri, 29 Apr 2022 10:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าสอนอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=5 Thu, 28 Apr 2022 7:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้ารู้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2022&group=39&gblog=4 Thu, 28 Apr 2022 7:12:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=3 Wed, 27 Apr 2022 14:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=2 Wed, 27 Apr 2022 7:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2022&group=39&gblog=1 Wed, 27 Apr 2022 9:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-03-2022&group=38&gblog=9 Sun, 27 Mar 2022 17:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=38&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการเจริญสมาธิเป็นต้นในชีวิตประจำวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=38&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2022&group=38&gblog=8 Sat, 26 Mar 2022 8:56:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=38&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางในการปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=38&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2022&group=38&gblog=7 Fri, 25 Mar 2022 7:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=38&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาต้องมองทั้งระบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=38&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2022&group=38&gblog=6 Thu, 24 Mar 2022 14:50:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=38&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาในสังคมไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=38&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2022&group=38&gblog=5 Wed, 23 Mar 2022 12:06:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=38&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบเขตคำว่า ปฏิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=38&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-03-2022&group=38&gblog=4 Tue, 22 Mar 2022 10:04:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การศึกษาที่แท้จริงในพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=3 Mon, 21 Mar 2022 13:47:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=2 Mon, 21 Mar 2022 12:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ปฏิบัติธรรม ที่แท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-03-2022&group=38&gblog=1 Mon, 21 Mar 2022 7:44:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=4 Fri, 18 Mar 2022 17:50:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ มันยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=3 Fri, 18 Mar 2022 16:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดง่าย แต่ทำยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2022&group=37&gblog=2 Fri, 18 Mar 2022 16:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=37&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนักงานของจิต ๔๐ แห่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=37&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-03-2022&group=37&gblog=1 Thu, 17 Mar 2022 15:22:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=36&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ซึมซับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=36&gblog=8 Sun, 26 Jun 2022 8:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=36&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงผลักดันฝ่ายลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=36&gblog=7 Fri, 20 May 2022 15:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=36&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนคุ้มครองโลก โลกคุ้มครองคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2022&group=36&gblog=6 Sat, 23 Apr 2022 11:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สงครามรัสเซีย-ยูเครน ใครบาปมาก-น้อยกว่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=5 Thu, 21 Apr 2022 20:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์สีเทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2022&group=36&gblog=4 Thu, 21 Apr 2022 17:38:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=36&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอดอล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2022&group=36&gblog=3 Mon, 18 Apr 2022 17:11:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=36&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนนอกถามชาวพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2022&group=36&gblog=2 Sun, 17 Apr 2022 11:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2022&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2022&group=36&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่คือแรงผลักดัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2022&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2022&group=36&gblog=1 Wed, 09 Mar 2022 20:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=35&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ละชั่ว ทำดี ยังไม่พอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=35&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2022&group=35&gblog=9 Tue, 22 Feb 2022 7:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ทางดีก็ได้ ทางร้ายก็ได้ แล้วแต่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=8 Mon, 21 Feb 2022 7:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2022&group=35&gblog=7 Mon, 21 Feb 2022 16:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-02-2022&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-02-2022&group=35&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆบูชาขึ้นมาเป็นวันสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-02-2022&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-02-2022&group=35&gblog=6 Sun, 20 Feb 2022 5:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภิกษุอยู่ป่ามีห้าประเภท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=5 Sat, 19 Feb 2022 16:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระของโอวาทปาฏิโมกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-02-2022&group=35&gblog=4 Sat, 19 Feb 2022 11:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=3 Fri, 18 Feb 2022 17:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าปักธงที่ราชคฤห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-02-2022&group=35&gblog=2 Fri, 18 Feb 2022 11:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=35&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเอยความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=35&gblog=1 Wed, 16 Feb 2022 16:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=9 Wed, 16 Feb 2022 20:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันสมมุติ ก็จะวิมุตติ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2022&group=34&gblog=8 Wed, 16 Feb 2022 7:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=34&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=34&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทัปปัจจยตา มาบรรจบไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=34&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-02-2022&group=34&gblog=7 Tue, 15 Feb 2022 8:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=34&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=34&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันสมมุติ  ก็จะวิมุตติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=34&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2022&group=34&gblog=6 Mon, 14 Feb 2022 16:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=34&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=34&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันสมมติ รู้ถึงสภาวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=34&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-02-2022&group=34&gblog=5 Sun, 13 Feb 2022 7:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2022&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2022&group=34&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตายังไม่นิพพาน.อัตตานิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2022&group=34&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2022&group=34&gblog=4 Sat, 12 Feb 2022 11:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=34&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แจงก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=34&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-02-2022&group=34&gblog=3 Fri, 11 Feb 2022 19:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธทาสแสดงธรรมแบบนักสอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=2 Thu, 10 Feb 2022 16:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำปรารภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-02-2022&group=34&gblog=1 Thu, 10 Feb 2022 8:56:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=9 Fri, 14 Jan 2022 20:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=8 Fri, 14 Jan 2022 20:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืน ฯ (๔) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=7 Fri, 14 Jan 2022 8:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืน ฯ (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=6 Fri, 14 Jan 2022 18:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[??๋?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=5 Fri, 14 Jan 2022 18:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืน ฯ (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-01-2022&group=33&gblog=4 Fri, 14 Jan 2022 18:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงจึงจะมีอายุยืนและมีความสุข (๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=3 Thu, 13 Jan 2022 8:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำนำผู้เขึยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=2 Thu, 13 Jan 2022 17:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-01-2022&group=33&gblog=1 Thu, 13 Jan 2022 7:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสมันหิน ไม่ใช่หมู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=9 Tue, 28 Dec 2021 8:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น(๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2021&group=32&gblog=8 Tue, 28 Dec 2021 8:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น(๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=7 Mon, 27 Dec 2021 8:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น(๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-12-2021&group=32&gblog=6 Mon, 27 Dec 2021 8:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=32&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น(๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=32&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-12-2021&group=32&gblog=5 Sun, 26 Dec 2021 8:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-12-2021&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-12-2021&group=32&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-12-2021&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-12-2021&group=32&gblog=4 Sat, 25 Dec 2021 8:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-12-2021&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-12-2021&group=32&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-12-2021&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-12-2021&group=32&gblog=3 Fri, 24 Dec 2021 8:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=2 Thu, 23 Dec 2021 8:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจเบื้องต้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-12-2021&group=32&gblog=1 Thu, 23 Dec 2021 8:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=9 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชแบบพุทธ (๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-12-2021&group=31&gblog=9 Thu, 16 Dec 2021 18:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=8 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชแบบพุทธ (๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=8 Wed, 15 Dec 2021 18:39:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=7 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การบวชแบบพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-12-2021&group=31&gblog=7 Wed, 15 Dec 2021 18:39:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=6 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาศรมสันยาสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=6 Tue, 14 Dec 2021 17:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=5 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาศรมวนปรัสถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=5 Tue, 14 Dec 2021 12:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=4 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาศรมคฤหัสถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=4 Tue, 14 Dec 2021 17:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=3 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อาศรมพรหมจารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=3 Tue, 14 Dec 2021 17:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=2 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของการบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=2 Tue, 14 Dec 2021 10:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=1 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมจรรย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-12-2021&group=31&gblog=1 Tue, 14 Dec 2021 10:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-12-2021&group=30&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=