สมาชิกหมายเลข 6393385 http://samathijit.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=42&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=42&gblog=371 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเรื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=42&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=42&gblog=371 Mon, 02 Oct 2023 20:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=42&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=42&gblog=370 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากไว้ก่อนนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=42&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=42&gblog=370 Fri, 29 Sep 2023 20:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=42&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=42&gblog=368 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีไม่พ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=42&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=42&gblog=368 Thu, 28 Sep 2023 8:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=367 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสวยปากจัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=367 Tue, 26 Sep 2023 13:04:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=366 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ส้มปั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=42&gblog=366 Tue, 26 Sep 2023 8:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=42&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=42&gblog=364 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วาทกรรมอำพราง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=42&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=42&gblog=364 Mon, 25 Sep 2023 20:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=42&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=42&gblog=363 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข็ดอุจจาระอ่อนอุจจาระแก่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=42&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=42&gblog=363 Sun, 24 Sep 2023 20:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=42&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=42&gblog=362 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำงาน ทำงาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=42&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=42&gblog=362 Sat, 23 Sep 2023 13:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=42&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=42&gblog=361 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยึดพรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=42&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=42&gblog=361 Fri, 22 Sep 2023 17:19:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=42&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=42&gblog=360 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ช่วย, ที่ปรึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=42&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=42&gblog=360 Thu, 21 Sep 2023 11:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=359 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดทัวร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=359 Wed, 20 Sep 2023 18:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=358 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศกาลเบียร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=42&gblog=358 Wed, 20 Sep 2023 13:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=357 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดซ้ำๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=357 Tue, 19 Sep 2023 8:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=356 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อไทยระวังสื่อเสี้ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=42&gblog=356 Tue, 19 Sep 2023 14:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=355 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิฤทธิ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=355 Mon, 18 Sep 2023 9:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=354 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ว้าวุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=42&gblog=354 Mon, 18 Sep 2023 9:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=353 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเย็นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=353 Sat, 16 Sep 2023 19:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=352 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่แขกรับเชิญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=352 Sat, 16 Sep 2023 8:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=351 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=42&gblog=351 Sat, 16 Sep 2023 19:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2023&group=42&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2023&group=42&gblog=349 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นโยบาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2023&group=42&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2023&group=42&gblog=349 Mon, 11 Sep 2023 10:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2023&group=42&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2023&group=42&gblog=348 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2023&group=42&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2023&group=42&gblog=348 Fri, 08 Sep 2023 20:03:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=347 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสพสื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=347 Wed, 06 Sep 2023 11:36:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=346 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[0-1000]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=42&gblog=346 Wed, 06 Sep 2023 7:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2023&group=42&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2023&group=42&gblog=344 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาจ้องอยู่หน่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2023&group=42&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2023&group=42&gblog=344 Mon, 04 Sep 2023 23:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=342 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปธ.โดยตำแหน่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=342 Sat, 02 Sep 2023 19:08:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=341 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำงานแข่งกับรัฐบาลเงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=341 Sat, 02 Sep 2023 9:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=340 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จะร้องเพลงอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2023&group=42&gblog=340 Sat, 02 Sep 2023 14:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=338 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปลา มาไหว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=338 Thu, 31 Aug 2023 10:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=336 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลงจากหลังเสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2023&group=42&gblog=336 Thu, 31 Aug 2023 18:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=335 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟุ้งซ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=335 Wed, 30 Aug 2023 10:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=333 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์ค้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=42&gblog=333 Wed, 30 Aug 2023 7:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=42&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=42&gblog=330 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บั้นปลายทะลุวังดุจดังพริโคซิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=42&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=42&gblog=330 Mon, 28 Aug 2023 8:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=329 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาคน คนพัฒนาประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=329 Sun, 27 Aug 2023 19:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=328 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขากอดกันแน่แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2023&group=42&gblog=328 Sun, 27 Aug 2023 8:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=327 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นายก ๑ - ๓๐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=327 Sat, 26 Aug 2023 20:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=323 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักสร้างภาพทางการเมือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=42&gblog=323 Sat, 26 Aug 2023 20:24:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=322 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัวร์ลงไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=322 Fri, 25 Aug 2023 8:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=321 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อคนละฝั่งโขง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=42&gblog=321 Fri, 25 Aug 2023 18:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=42&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=42&gblog=317 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกผู้นำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=42&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=42&gblog=317 Thu, 24 Aug 2023 12:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=316 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาคตไกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=316 Wed, 23 Aug 2023 12:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=314 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเจาะท้องเรือรุ่น ๓ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=314 Wed, 23 Aug 2023 9:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=312 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารมณ์คนอกหัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=42&gblog=312 Wed, 23 Aug 2023 14:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=42&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=42&gblog=304 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แค้นฝังหุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=42&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=42&gblog=304 Tue, 22 Aug 2023 7:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=42&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=42&gblog=296 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจตนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=42&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=42&gblog=296 Fri, 18 Aug 2023 14:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=42&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=42&gblog=295 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โต้วาทีตีวาทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=42&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=42&gblog=295 Thu, 17 Aug 2023 12:10:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2023&group=42&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2023&group=42&gblog=292 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คลั่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2023&group=42&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-08-2023&group=42&gblog=292 Wed, 16 Aug 2023 11:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=290 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านรอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=290 Mon, 14 Aug 2023 14:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=288 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวเราะเป็นภาษาปูติน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=42&gblog=288 Mon, 14 Aug 2023 7:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2023&group=42&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2023&group=42&gblog=284 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสองคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2023&group=42&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-08-2023&group=42&gblog=284 Sat, 12 Aug 2023 12:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=282 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เหยียบบ่าเด็กขึ้นสู่ที่สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=282 Fri, 11 Aug 2023 16:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=281 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้นำความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-08-2023&group=42&gblog=281 Fri, 11 Aug 2023 13:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=280 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕๐๐ - ๒๕๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=280 Thu, 10 Aug 2023 12:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=278 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาวกับดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=278 Thu, 10 Aug 2023 12:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=277 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปั่นอยู่ปารีส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-08-2023&group=42&gblog=277 Thu, 10 Aug 2023 8:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-08-2023&group=42&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-08-2023&group=42&gblog=276 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลานเทสะเทือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-08-2023&group=42&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-08-2023&group=42&gblog=276 Wed, 09 Aug 2023 17:24:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=42&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=42&gblog=269 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=42&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=42&gblog=269 Sat, 05 Aug 2023 20:08:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=262 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวแก้ รธน. 60 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=262 Thu, 03 Aug 2023 12:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=261 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เสียใจหรอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2023&group=42&gblog=261 Thu, 03 Aug 2023 18:05:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=42&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=42&gblog=251 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กลาย 1000 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=42&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=42&gblog=251 Tue, 01 Aug 2023 5:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=42&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=42&gblog=246 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หน่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=42&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=42&gblog=246 Mon, 31 Jul 2023 9:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=245 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นไม้พิษ คสช.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=245 Sun, 30 Jul 2023 7:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=244 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โหนศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=42&gblog=244 Sun, 30 Jul 2023 14:02:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=240 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูก FC บีบไข่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=240 Fri, 28 Jul 2023 21:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=239 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แป๊ะหลอกดาวเละเทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=42&gblog=239 Fri, 28 Jul 2023 11:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=42&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=42&gblog=225 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แกต้องตายไปกับข้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=42&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=42&gblog=225 Tue, 25 Jul 2023 19:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=42&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=42&gblog=218 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัง เฮีย ชู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=42&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=42&gblog=218 Sun, 23 Jul 2023 8:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=42&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=42&gblog=207 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าของวลี เขาอยากอยู่ยาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=42&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=42&gblog=207 Wed, 19 Jul 2023 14:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=42&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=42&gblog=199 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างไปตามที่มีผู้สั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=42&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=42&gblog=199 Tue, 18 Jul 2023 7:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=42&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=42&gblog=195 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏแห่งกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=42&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=42&gblog=195 Mon, 17 Jul 2023 10:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=42&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=42&gblog=166 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปชป. ใครจะรับไม้ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=42&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=42&gblog=166 Fri, 30 Jun 2023 18:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=42&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=42&gblog=140 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อวยเฮียสี เกลียดเมกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=42&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=42&gblog=140 Sat, 20 May 2023 9:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2023&group=42&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2023&group=42&gblog=127 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่าง ปชต. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2023&group=42&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-05-2023&group=42&gblog=127 Mon, 15 May 2023 9:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2023&group=42&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2023&group=42&gblog=120 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิวัติบ่มีในพจนานุกรมว่าซั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2023&group=42&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2023&group=42&gblog=120 Thu, 11 May 2023 17:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=42&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=42&gblog=116 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ก่อตั้งพรรค ปชป.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=42&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=42&gblog=116 Sun, 07 May 2023 11:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=42&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=42&gblog=106 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผังทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=42&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=42&gblog=106 Tue, 18 Apr 2023 19:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=264 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวารณา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=264 Mon, 10 Oct 2022 18:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=263 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกดีคือไม่ออก(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=263 Mon, 10 Oct 2022 10:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=262 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกดีคือไม่ออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=262 Mon, 10 Oct 2022 10:06:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=261 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระของปวารณา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=261 Mon, 10 Oct 2022 8:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=260 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปวารณา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-10-2022&group=40&gblog=260 Mon, 10 Oct 2022 18:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=259 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวารณา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=259 Sat, 08 Oct 2022 7:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=258 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปปุริสบัญญัติ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-10-2022&group=40&gblog=258 Sat, 08 Oct 2022 10:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-10-2022&group=40&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-10-2022&group=40&gblog=257 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓.มาตาปิตุอุปัฏฐาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-10-2022&group=40&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-10-2022&group=40&gblog=257 Fri, 07 Oct 2022 18:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=256 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสมือนน้องกับพี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=256 Thu, 06 Oct 2022 11:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=255 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.ปัพพัชชา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-10-2022&group=40&gblog=255 Thu, 06 Oct 2022 18:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=254 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เพื่ออนุเคราะห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=254 Wed, 05 Oct 2022 19:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=253 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เพื่อบูชาคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=253 Wed, 05 Oct 2022 19:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=252 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อภัยทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=252 Wed, 05 Oct 2022 18:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=251 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=251 Wed, 05 Oct 2022 8:01:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=250 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อามิสทาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-10-2022&group=40&gblog=250 Wed, 05 Oct 2022 9:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=249 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.ทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=249 Tue, 04 Oct 2022 18:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=248 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าตั้งคณะสงฆ์เพื่อช่วยคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-10-2022&group=40&gblog=248 Tue, 04 Oct 2022 18:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2022&group=40&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2022&group=40&gblog=247 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปปุริสบัญญัติ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2022&group=40&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2022&group=40&gblog=247 Mon, 03 Oct 2022 20:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=246 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=246 Sun, 02 Oct 2022 18:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=245 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติของอุบาสกอุบาสิกา จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=245 Sun, 02 Oct 2022 16:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=244 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อ ๕ ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=244 Sun, 02 Oct 2022 13:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=243 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕.บำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=243 Sun, 02 Oct 2022 9:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=242 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญที่ตรงกับพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2022&group=40&gblog=242 Sun, 02 Oct 2022 19:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2022&group=40&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2022&group=40&gblog=241 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญากับสัญญาต่างกันอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2022&group=40&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2022&group=40&gblog=241 Sat, 01 Oct 2022 7:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2022&group=40&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2022&group=40&gblog=240 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔.ไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2022&group=40&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2022&group=40&gblog=240 Thu, 29 Sep 2022 7:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2022&group=40&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2022&group=40&gblog=237 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2022&group=40&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2022&group=40&gblog=237 Tue, 27 Sep 2022 10:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=236 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อ ๓ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=236 Mon, 26 Sep 2022 20:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=235 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓.ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2022&group=40&gblog=235 Mon, 26 Sep 2022 6:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=234 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อ ๒ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=234 Sun, 25 Sep 2022 9:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=233 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.ประกอบด้วยศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2022&group=40&gblog=233 Sun, 25 Sep 2022 7:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2022&group=40&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2022&group=40&gblog=232 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.ประกอบด้วยศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2022&group=40&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2022&group=40&gblog=232 Sat, 24 Sep 2022 18:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2022&group=40&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2022&group=40&gblog=231 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมบัติของอุบาสก อุบาสิกา ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2022&group=40&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2022&group=40&gblog=231 Fri, 23 Sep 2022 10:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2022&group=40&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2022&group=40&gblog=230 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔.ปุพเพกตปุญญตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2022&group=40&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2022&group=40&gblog=230 Wed, 21 Sep 2022 5:27:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=229 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓.ตั้งตนไว้ชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=229 Tue, 20 Sep 2022 9:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=228 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.คบสัตบุรุษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2022&group=40&gblog=228 Tue, 20 Sep 2022 4:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=227 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.ปฏิรูปเทส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=227 Mon, 19 Sep 2022 19:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=226 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จักร ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2022&group=40&gblog=226 Mon, 19 Sep 2022 17:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=225 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อคติ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=225 Sun, 11 Sep 2022 12:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=224 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมสามตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=224 Sun, 11 Sep 2022 9:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=223 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อคติ ๔ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=223 Sun, 11 Sep 2022 7:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=222 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=222 Sun, 11 Sep 2022 10:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=221 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔.ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=221 Sun, 11 Sep 2022 8:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=220 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓.โยนิโสมนสิการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=220 Sun, 11 Sep 2022 7:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=219 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ๒.สัทธัมมัสสวนะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-09-2022&group=40&gblog=219 Sun, 11 Sep 2022 7:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=218 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๗.ปุคคลปโรปรัญญุตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=218 Sat, 10 Sep 2022 8:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=217 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๖ ปริสัญญุตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=217 Sat, 10 Sep 2022 8:27:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=216 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕.กาลัญญุตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2022&group=40&gblog=216 Sat, 10 Sep 2022 6:45:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=215 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมของสัตบุรุษ ๓-๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=215 Fri, 09 Sep 2022 7:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=214 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมของสัตบุรุษ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=214 Fri, 09 Sep 2022 7:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=213 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปปุริสสังเสวะ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-09-2022&group=40&gblog=213 Fri, 09 Sep 2022 9:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=212 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑ สัปปุริสสังเสวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=212 Thu, 08 Sep 2022 11:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=211 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วุฑฒิธรรม ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-09-2022&group=40&gblog=211 Thu, 08 Sep 2022 7:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=210 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔.อุปสมะ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=210 Wed, 07 Sep 2022 9:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=209 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=209 Wed, 07 Sep 2022 10:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=208 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓.จาคะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-09-2022&group=40&gblog=208 Wed, 07 Sep 2022 7:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2022&group=40&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2022&group=40&gblog=207 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.สัจจะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2022&group=40&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2022&group=40&gblog=207 Tue, 06 Sep 2022 9:23:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-09-2022&group=40&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-09-2022&group=40&gblog=206 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-09-2022&group=40&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-09-2022&group=40&gblog=206 Mon, 05 Sep 2022 7:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2022&group=40&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2022&group=40&gblog=205 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิษฐานธรรม ๔ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2022&group=40&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-09-2022&group=40&gblog=205 Sun, 04 Sep 2022 7:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=204 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=204 Sat, 03 Sep 2022 8:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=203 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ๗.ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=203 Sat, 03 Sep 2022 10:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=202 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๖.จาคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=202 Sat, 03 Sep 2022 9:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=201 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕.พาหุสัจจะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=201 Sat, 03 Sep 2022 9:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=200 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=200 Sat, 03 Sep 2022 9:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=199 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓. และ ๔ หิริ โอตตัปปะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=199 Sat, 03 Sep 2022 8:52:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=198 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒. สีล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-09-2022&group=40&gblog=198 Sat, 03 Sep 2022 7:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=197 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.สัทธา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=197 Fri, 02 Sep 2022 7:08:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=196 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ อริยทรัพย์ ๗ อย่าง  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-09-2022&group=40&gblog=196 Fri, 02 Sep 2022 7:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=195 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=195 Thu, 01 Sep 2022 6:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=194 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ องค์มรรคที่ ๘ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-09-2022&group=40&gblog=194 Thu, 01 Sep 2022 10:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2022&group=40&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2022&group=40&gblog=193 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคที่ ๗]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2022&group=40&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-08-2022&group=40&gblog=193 Wed, 31 Aug 2022 9:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2022&group=40&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2022&group=40&gblog=192 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ องค์มรรคที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2022&group=40&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2022&group=40&gblog=192 Tue, 30 Aug 2022 7:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-08-2022&group=40&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-08-2022&group=40&gblog=191 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคที่ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-08-2022&group=40&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-08-2022&group=40&gblog=191 Mon, 29 Aug 2022 14:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2022&group=40&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2022&group=40&gblog=190 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ องค์มรรคที่ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2022&group=40&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2022&group=40&gblog=190 Sun, 28 Aug 2022 7:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2022&group=40&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2022&group=40&gblog=189 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคที่ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2022&group=40&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-08-2022&group=40&gblog=189 Sat, 27 Aug 2022 11:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2022&group=40&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2022&group=40&gblog=188 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคที่ ๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2022&group=40&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2022&group=40&gblog=188 Thu, 25 Aug 2022 11:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=187 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(ทิฏฐิสองอย่าง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=187 Wed, 24 Aug 2022 6:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=186 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกุตรสัมมาทิฏฐิ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=186 Wed, 24 Aug 2022 10:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=185 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกุตรสัมมาทิฏฐิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2022&group=40&gblog=185 Wed, 24 Aug 2022 7:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=184 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=184 Tue, 23 Aug 2022 19:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=183 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิฏฐินั่นนี่โน่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=183 Tue, 23 Aug 2022 15:45:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=182 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=182 Tue, 23 Aug 2022 5:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=181 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2022&group=40&gblog=181 Tue, 23 Aug 2022 19:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=180 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=180 Mon, 22 Aug 2022 10:55:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=179 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลปฐมเทศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=179 Mon, 22 Aug 2022 8:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=178 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรลุธรรมคือตายก่อนตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=178 Mon, 22 Aug 2022 10:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=177 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้หลักอริยสัจคือเหตุผลดำเนินชีวิตประจำวันได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=177 Mon, 22 Aug 2022 9:40:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=176 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=176 Mon, 22 Aug 2022 8:39:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=175 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปอริยสัจสี่เหลือสอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=175 Mon, 22 Aug 2022 8:32:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=174 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิโรธ,มรรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2022&group=40&gblog=174 Mon, 22 Aug 2022 7:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=173 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=173 Sun, 21 Aug 2022 8:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=172 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหาสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=172 Sun, 21 Aug 2022 13:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=171 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2022&group=40&gblog=171 Sun, 21 Aug 2022 7:21:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=170 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=170 Sat, 20 Aug 2022 18:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=169 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=169 Sat, 20 Aug 2022 11:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=168 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ยมฺปิจฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=168 Sat, 20 Aug 2022 9:30:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=167 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=167 Sat, 20 Aug 2022 9:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=166 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=166 Sat, 20 Aug 2022 9:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=165 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โสกะ ปะริเทวะ อุปายาสะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=165 Sat, 20 Aug 2022 8:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=164 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณมฺปิ ทุกฺขํ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2022&group=40&gblog=164 Sat, 20 Aug 2022 8:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=163 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=163 Fri, 19 Aug 2022 9:27:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=162 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชราปิ ทุกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=162 Fri, 19 Aug 2022 9:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=161 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาติปิ ทุกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2022&group=40&gblog=161 Fri, 19 Aug 2022 8:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=160 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=160 Thu, 18 Aug 2022 9:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=159 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ ๔(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=159 Thu, 18 Aug 2022 9:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=158 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ ๔(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=158 Thu, 18 Aug 2022 8:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=157 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจ ๔ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2022&group=40&gblog=157 Thu, 18 Aug 2022 8:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=156 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กำเนิดสุรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=156 Sat, 06 Aug 2022 8:59:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=155 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โทษการดื่มน้ำเมา(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=155 Sat, 06 Aug 2022 8:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=154 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดื่มน้ำเมามีโทษหกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2022&group=40&gblog=154 Sat, 06 Aug 2022 8:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2022&group=40&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2022&group=40&gblog=153 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อบายมุข ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2022&group=40&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2022&group=40&gblog=153 Fri, 05 Aug 2022 7:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=152 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=152 Thu, 04 Aug 2022 9:58:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=151 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสมานุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=151 Thu, 04 Aug 2022 16:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=150 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อานาปานสติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-08-2022&group=40&gblog=150 Thu, 04 Aug 2022 10:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=149 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กายคตาสติ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=149 Wed, 03 Aug 2022 7:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=148 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กายคตาสติ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-08-2022&group=40&gblog=148 Wed, 03 Aug 2022 7:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2022&group=40&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2022&group=40&gblog=147 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรณัสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2022&group=40&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2022&group=40&gblog=147 Tue, 02 Aug 2022 4:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2022&group=40&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2022&group=40&gblog=146 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวตานุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2022&group=40&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2022&group=40&gblog=146 Mon, 01 Aug 2022 22:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=145 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จาคานุสสติ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=145 Sun, 31 Jul 2022 20:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=144 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จาคานุสสติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=144 Sun, 31 Jul 2022 20:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=143 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลานุสสติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2022&group=40&gblog=143 Sun, 31 Jul 2022 19:50:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=142 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สังฆานุสสติ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=142 Sat, 30 Jul 2022 9:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=141 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมานุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2022&group=40&gblog=141 Sat, 30 Jul 2022 12:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=140 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=140 Fri, 29 Jul 2022 8:54:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=139 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=139 Fri, 29 Jul 2022 8:41:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=138 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=138 Fri, 29 Jul 2022 8:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=137 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธานุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=40&gblog=137 Fri, 29 Jul 2022 7:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2022&group=40&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2022&group=40&gblog=136 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสสติ ๑๐ ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2022&group=40&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2022&group=40&gblog=136 Thu, 28 Jul 2022 15:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2022&group=40&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2022&group=40&gblog=135 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อารัมภบทอนุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2022&group=40&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2022&group=40&gblog=135 Wed, 27 Jul 2022 7:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(สภาพจิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=134 Mon, 04 Jul 2022 17:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(สมาธิที่ถูกต้อง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=133 Mon, 04 Jul 2022 17:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์...พยาปาทะจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=132 Mon, 04 Jul 2022 9:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)แก้พยาบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=131 Mon, 04 Jul 2022 19:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)นิทานประกอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=130 Mon, 04 Jul 2022 5:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดเพื่อทุกข์(ต่อ)พยาบาทเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2022&group=40&gblog=129 Mon, 04 Jul 2022 7:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)พยาปาทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2022&group=40&gblog=128 Sun, 03 Jul 2022 7:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)อยู่ป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=127 Sat, 02 Jul 2022 16:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)อสุภะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2022&group=40&gblog=126 Sat, 02 Jul 2022 8:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)กามเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=125 Fri, 01 Jul 2022 17:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=124 Fri, 01 Jul 2022 9:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)กาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=123 Fri, 01 Jul 2022 16:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)กายนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2022&group=40&gblog=122 Fri, 01 Jul 2022 16:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(นิวรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=121 Thu, 30 Jun 2022 16:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(นิวรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=120 Thu, 30 Jun 2022 16:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=119 Thu, 30 Jun 2022 8:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=118 Thu, 30 Jun 2022 7:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2022&group=40&gblog=117 Thu, 30 Jun 2022 16:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โทสะ(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=116 Wed, 29 Jun 2022 7:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โทสะ(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2022&group=40&gblog=115 Wed, 29 Jun 2022 9:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โลภะ(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2022&group=40&gblog=114 Tue, 28 Jun 2022 7:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้โลภะ(๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=113 Mon, 27 Jun 2022 7:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=112 Mon, 27 Jun 2022 10:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=111 Mon, 27 Jun 2022 8:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปรากเหง้า ๓ ตัวนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=110 Mon, 27 Jun 2022 8:30:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(โมหะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=109 Mon, 27 Jun 2022 8:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเอง(โทสะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=40&gblog=108 Mon, 27 Jun 2022 7:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์...(โลภะ จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2022&group=40&gblog=107 Sun, 26 Jun 2022 7:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)โลภะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=106 Sat, 25 Jun 2022 7:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)รากเหง้าของมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=105 Sat, 25 Jun 2022 19:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=104 Sat, 25 Jun 2022 18:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)ลักษณะจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2022&group=40&gblog=103 Sat, 25 Jun 2022 18:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=102 Fri, 24 Jun 2022 7:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์(ต่อ)ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2022&group=40&gblog=101 Fri, 24 Jun 2022 8:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์...(ต่อ)น+อัตตา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=100 Thu, 23 Jun 2022 12:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=29&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=29&gblog=120 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัทธา กับ กฎหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=29&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=29&gblog=120 Thu, 21 Sep 2023 18:22:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=29&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=29&gblog=119 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[Save Our Souls]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=29&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=29&gblog=119 Tue, 19 Sep 2023 11:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-09-2023&group=29&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-09-2023&group=29&gblog=118 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-09-2023&group=29&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-09-2023&group=29&gblog=118 Thu, 14 Sep 2023 17:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=29&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=29&gblog=117 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮัจย์ไทยก้าวทัน Vision 2030]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=29&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=29&gblog=117 Sat, 26 Aug 2023 7:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=29&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=29&gblog=116 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาจำรถได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=29&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=29&gblog=116 Tue, 01 Aug 2023 10:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=29&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=29&gblog=115 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อสาวกแต่ละศาสดาหันหน้าคุยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=29&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=29&gblog=115 Tue, 25 Jul 2023 16:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=29&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=29&gblog=114 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาเถรกวาดลาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=29&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=29&gblog=114 Fri, 14 Jul 2023 20:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=113 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สอบกำลังภายใน กำลังภายนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=113 Tue, 04 Jul 2023 17:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=112 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=29&gblog=112 Tue, 04 Jul 2023 20:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=29&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=29&gblog=109 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เฆียนตีเหมือนทาสในเรือนเบี้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=29&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=29&gblog=109 Mon, 19 Jun 2023 17:59:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2023&group=29&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2023&group=29&gblog=107 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะตาชีวิต putin ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2023&group=29&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2023&group=29&gblog=107 Tue, 23 May 2023 16:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2023&group=29&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2023&group=29&gblog=106 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาส่วนที่เป็นความเชื่อทางสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2023&group=29&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-03-2023&group=29&gblog=106 Fri, 24 Mar 2023 19:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2023&group=29&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2023&group=29&gblog=105 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตบนหลัง ผดก.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2023&group=29&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-03-2023&group=29&gblog=105 Thu, 23 Mar 2023 11:52:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=29&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=29&gblog=104 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนสมณศักดิ์มหาเอื้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=29&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=29&gblog=104 Sat, 18 Mar 2023 14:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=29&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=29&gblog=103 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิตกจริต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=29&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=29&gblog=103 Thu, 02 Mar 2023 22:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=29&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=29&gblog=102 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนสันติเฮียสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=29&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=29&gblog=102 Sun, 26 Feb 2023 10:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=29&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=29&gblog=101 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นใจมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=29&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=29&gblog=101 Fri, 24 Feb 2023 20:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=29&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=29&gblog=100 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หายใจรดต้นคอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=29&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=29&gblog=100 Wed, 22 Feb 2023 22:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=89&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=89&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=89&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-08-2023&group=89&gblog=33 Wed, 30 Aug 2023 9:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คม. วินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=32 Thu, 24 Aug 2023 8:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท. กรรม ๑๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-08-2023&group=89&gblog=31 Thu, 24 Aug 2023 8:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=89&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=89&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าที่ต้องการทางจริยธรรมของหลักกรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=89&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-08-2023&group=89&gblog=30 Wed, 23 Aug 2023 8:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=89&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=89&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม กับ อนัตตา ขัดกันหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=89&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=89&gblog=27 Tue, 22 Aug 2023 8:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ตามสมมุตินิยาม หรือ กรรม ในกฎมนุษย์ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=26 Mon, 21 Aug 2023 6:44:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ตามสมมตินิยาม หรือ กรรมในกฎมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-08-2023&group=89&gblog=25 Mon, 21 Aug 2023 12:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ในระดับสังคม มีหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=24 Sun, 20 Aug 2023 18:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ที่ทำให้สิ้นกรรม  (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=23 Sun, 20 Aug 2023 13:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม ที่ทำให้สิ้นกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=22 Sun, 20 Aug 2023 12:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรม ด้วยปฏิกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-08-2023&group=89&gblog=21 Sun, 20 Aug 2023 7:47:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชำระล้างกรรมด้วยเมตตาเจโตวิมุติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=20 Sat, 19 Aug 2023 7:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓ ลัทธิมิจฉาทิฏฐิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=19 Sat, 19 Aug 2023 18:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรศึกษายิ่งขึ้นไป เพื่อความเข้าใจหลักกรรมให้ชัดเจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=18 Sat, 19 Aug 2023 8:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมตามนัยจูฬกรรมวิภังคสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-08-2023&group=89&gblog=17 Sat, 19 Aug 2023 8:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสรุป: การพิสูจน์และท่าทีปฏิบัติต่อเรื่องชาติหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=16 Fri, 18 Aug 2023 20:15:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจน์ตายแล้วเกิดหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=15 Fri, 18 Aug 2023 15:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมในช่วงกว้างไกล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=14 Fri, 18 Aug 2023 10:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลกรรมในระดับต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-08-2023&group=89&gblog=13 Fri, 18 Aug 2023 19:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักคำสอนเพื่อเป็นเกณฑ์วินิจฉัยกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=12 Thu, 17 Aug 2023 19:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกณฑ์วินิจฉัย กรรมดี-กรรมชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=11 Thu, 17 Aug 2023 17:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-08-2023&group=89&gblog=10 Thu, 17 Aug 2023 16:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=29 Sun, 01 Oct 2023 16:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ฉฬังคุเบกขา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=28 Sun, 01 Oct 2023 16:01:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=27 Sun, 01 Oct 2023 15:56:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=26 Sun, 01 Oct 2023 15:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=25 Sun, 01 Oct 2023 9:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=24 Sun, 01 Oct 2023 8:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกต้อง และความผิดพลาดของความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=23 Sun, 01 Oct 2023 8:31:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปภ.ของความรู้.จำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=88&gblog=22 Sun, 01 Oct 2023 7:22:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปภ.ของความรู้. จำแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=21 Sat, 30 Sep 2023 5:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปภ.ของความรู้. จำแนกโดยทางรับรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-09-2023&group=88&gblog=20 Sat, 30 Sep 2023 16:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=88&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=88&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของความรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=88&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-09-2023&group=88&gblog=19 Fri, 29 Sep 2023 7:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวสภาวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=18 Thu, 28 Sep 2023 6:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อายตนะ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=88&gblog=17 Thu, 28 Sep 2023 19:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=16 Sun, 06 Aug 2023 10:02:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้เคียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=15 Sun, 06 Aug 2023 17:18:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้ออุปมาเบญจขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=14 Sun, 06 Aug 2023 16:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ศัพท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-08-2023&group=88&gblog=13 Sun, 06 Aug 2023 16:34:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=11 Sat, 05 Aug 2023 13:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-08-2023&group=88&gblog=10 Sat, 05 Aug 2023 7:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=53 Wed, 02 Aug 2023 7:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อสุขของบุคคล คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-08-2023&group=87&gblog=52 Wed, 02 Aug 2023 5:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=87&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=87&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ความสุขที่สมบูรณ์ ดูอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=87&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-08-2023&group=87&gblog=51 Tue, 01 Aug 2023 4:32:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระศีล ๕ ศีล ๘ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=50 Mon, 31 Jul 2023 19:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ของเสพเต็มไปหมด สุขกลับลด ทุกข์ก็ง่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=49 Mon, 31 Jul 2023 15:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขมีคุณมาก โทษก็หนัก ต้องรู้จักใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=48 Mon, 31 Jul 2023 9:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีปัญญา แม้แต่ทุกข์ ก็เห็นคุณค่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-07-2023&group=87&gblog=47 Mon, 31 Jul 2023 7:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวความเข้าใจ ศีล สมาธิ ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=46 Sun, 30 Jul 2023 19:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ความดีงามในใจคน ออกมาเป็นปฏิบัติการเกื้อสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-07-2023&group=87&gblog=45 Sun, 30 Jul 2023 8:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เฉพาะสังคม แม้ในสังฆะ พระก็ถือหลักแบ่งปันลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=44 Sat, 29 Jul 2023 21:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมจะมีสันติสุขได้  คนต้องรู้จักความสุขจากการให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=43 Sat, 29 Jul 2023 15:24:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตจะพัฒนา   ถ้าได้ปราโมทย์มาเป็นพื้นใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2023&group=87&gblog=42 Sat, 29 Jul 2023 7:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนากามสุข ให้มีความสุขที่สุขด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=41 Fri, 28 Jul 2023 6:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขที่พึงเน้น สำหรับคนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ในบ้าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-07-2023&group=87&gblog=40 Fri, 28 Jul 2023 8:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=87&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=87&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งทุกข์และสุข ปฏิบัติให้ถูก มีแต่สุข ทุกข์ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=87&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=87&gblog=39 Thu, 27 Jul 2023 11:12:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นทางพัฒนาความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=38 Wed, 26 Jul 2023 20:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การพัฒนาความสุข:  วัดผลเชิงอุดมคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-07-2023&group=87&gblog=37 Wed, 26 Jul 2023 9:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=87&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=87&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขเพราะได้เกาที่คัน VS สุขเพราะไม่มีที่คันให้ต้องเกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=87&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-07-2023&group=87&gblog=36 Tue, 25 Jul 2023 6:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขเหนือกาล เมื่อเหนือการสนองความต้องการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=35 Mon, 24 Jul 2023 16:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จะพัฒนาความสุข ต้องพัฒนาความต้องการต่อมนุษย์ด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=34 Mon, 24 Jul 2023 10:00:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขมีมากมาย  ธรรมชาติรอบกายก็รอให้ความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=33 Mon, 24 Jul 2023 8:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ เรียนแล้วกลายเป็นคนมีความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=87&gblog=32 Mon, 24 Jul 2023 7:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสนุกในการเรียน กับ ความสุขในการศึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=31 Sun, 23 Jul 2023 20:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันว่าอยู่ในระบบเงื่อนไข  ก็ใช้มันให้เต็มคุณค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=30 Sun, 23 Jul 2023 14:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้กฎมนุษย์หนุนกฎธรรมชาติได้ ก็จะมีผลดีจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2023&group=87&gblog=29 Sun, 23 Jul 2023 14:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2023&group=87&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2023&group=87&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎธรรมชาติ VS กฎมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2023&group=87&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2023&group=87&gblog=28 Sat, 22 Jul 2023 13:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2023&group=87&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2023&group=87&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาคนให้มีความสุขด้วยฉันทะ จริยธรรมไม่หนีไปไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2023&group=87&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2023&group=87&gblog=27 Fri, 21 Jul 2023 8:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สองทางสายใหญ่ ที่จะเลือกไปสู่ความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=26 Thu, 20 Jul 2023 18:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะปีติ ปัสสันธิ สุข ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=25 Thu, 20 Jul 2023 15:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความต้องการ คืออะไร สำคัญอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=87&gblog=24 Thu, 20 Jul 2023 8:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข คือ อะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=23 Wed, 19 Jul 2023 9:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาสอนว่า สุขถึงได้ด้วยสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2023&group=87&gblog=22 Wed, 19 Jul 2023 14:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=21 Tue, 18 Jul 2023 17:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานในความหมายศิษย์อัลลอฮฺ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=20 Tue, 18 Jul 2023 17:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=19 Tue, 18 Jul 2023 17:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=18 Tue, 18 Jul 2023 9:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2023&group=87&gblog=17 Tue, 18 Jul 2023 6:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติต่อความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=16 Mon, 17 Jul 2023 16:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการพื้นฐานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2023&group=87&gblog=15 Mon, 17 Jul 2023 10:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=14 Sun, 16 Jul 2023 20:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขเต็มสุดแล้ว   จะเลือกสุขอย่างไหนก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2023&group=87&gblog=13 Sun, 16 Jul 2023 10:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขได้ไม่ต้องพึ่งเวทนา เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=12 Sat, 15 Jul 2023 16:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขเหนือเวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=87&gblog=11 Sat, 15 Jul 2023 7:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=87&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=87&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวสู่ความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=87&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=87&gblog=10 Fri, 14 Jul 2023 7:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=86&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=86&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลของพระโสดาบันเป็นแบบไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=86&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-09-2023&group=86&gblog=10 Wed, 06 Sep 2023 20:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2023&group=85&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2023&group=85&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2023&group=85&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-09-2023&group=85&gblog=64 Sun, 10 Sep 2023 7:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2023&group=85&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2023&group=85&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2023&group=85&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-07-2023&group=85&gblog=63 Fri, 07 Jul 2023 11:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องค์มรรคสามัคคีพร้อมได้ที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=62 Thu, 06 Jul 2023 19:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คณะทำงานของปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=61 Thu, 06 Jul 2023 13:07:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีย์ ๕ เครื่องวัดความพร้อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-07-2023&group=85&gblog=60 Thu, 06 Jul 2023 8:52:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ฐาน ปทัฏฐาน ของสมาธิ เป็นต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=59 Wed, 05 Jul 2023 11:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=85&gblog=58 Wed, 05 Jul 2023 9:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=57 Tue, 04 Jul 2023 20:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=56 Tue, 04 Jul 2023 11:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมทำใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=55 Tue, 04 Jul 2023 9:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=54 Tue, 04 Jul 2023 8:04:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิ: อานาปานสติภาวนา เป็นตัวอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-07-2023&group=85&gblog=53 Tue, 04 Jul 2023 9:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิ: หลักทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=52 Mon, 03 Jul 2023 19:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าประจำที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=51 Mon, 03 Jul 2023 19:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=50 Mon, 03 Jul 2023 18:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-07-2023&group=85&gblog=49 Mon, 03 Jul 2023 11:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=85&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=85&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญสมาธิอย่างสามัญหรือฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=85&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=85&gblog=48 Sun, 02 Jul 2023 15:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย อิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=47 Sat, 01 Jul 2023 9:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-07-2023&group=85&gblog=46 Sat, 01 Jul 2023 7:25:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=45 Fri, 30 Jun 2023 15:46:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=85&gblog=44 Fri, 30 Jun 2023 7:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=43 Thu, 29 Jun 2023 18:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความมุ่งหมายและปย.สมาธิ: ในแง่ช่วยป้องกันความไขว้เขว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=42 Thu, 29 Jun 2023 18:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความมุ่งหมายและปย.สมาธิ: สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=41 Thu, 29 Jun 2023 18:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ: มองอย่างทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=40 Thu, 29 Jun 2023 16:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=39 Thu, 29 Jun 2023 16:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัตรูของสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=38 Thu, 29 Jun 2023 8:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ ๓ ระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=37 Thu, 29 Jun 2023 7:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกตัวอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=36 Thu, 29 Jun 2023 8:22:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-06-2023&group=85&gblog=35 Thu, 29 Jun 2023 7:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพหลักสมถะ-วิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=33 Wed, 28 Jun 2023 17:21:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐาน เป็นอาหารของโพชฌงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=32 Wed, 28 Jun 2023 16:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสำคัญของวิปัสสนา คือ สติที่ตามทันขณะปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=31 Wed, 28 Jun 2023 15:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบวนการปฏิบัติ/ผลของการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=30 Wed, 28 Jun 2023 12:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระสำคัญของสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=29 Wed, 28 Jun 2023 8:14:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกภาคปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=28 Wed, 28 Jun 2023 8:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติปัฏฐานในฐานะสัมมาสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-06-2023&group=85&gblog=27 Wed, 28 Jun 2023 6:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทของสติในกระบวนการกำจัดอาสวกิเลส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=26 Tue, 27 Jun 2023 4:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติโดยคุณค่าทางสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=25 Tue, 27 Jun 2023 18:22:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สติในฐานะอัปปมาทธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=24 Tue, 27 Jun 2023 17:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=23 Tue, 27 Jun 2023 12:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หมวดสมาธิ. สัมมาวายามะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=22 Tue, 27 Jun 2023 12:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=21 Tue, 27 Jun 2023 9:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแถมท้าย. หมวดศีล จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=20 Tue, 27 Jun 2023 8:00:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาอาชีวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2023&group=85&gblog=19 Tue, 27 Jun 2023 10:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสรุปศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=18 Mon, 26 Jun 2023 5:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=17 Mon, 26 Jun 2023 15:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล เพื่อเสริมความดีงามของชีวิต และสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=16 Mon, 26 Jun 2023 11:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล พื้นฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=85&gblog=15 Mon, 26 Jun 2023 8:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สำหรับประชาชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=14 Sun, 25 Jun 2023 19:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อได้เปรียบของศีลแบบเทวโองการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=13 Sun, 25 Jun 2023 7:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลักษณะศีลแบบเทวนิยม กับ แบบสภาวนิยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=85&gblog=12 Sun, 25 Jun 2023 17:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หมวด ศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=11 Sat, 24 Jun 2023 19:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-06-2023&group=85&gblog=10 Sat, 24 Jun 2023 18:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2023&group=84&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2023&group=84&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2023&group=84&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2023&group=84&gblog=28 Fri, 23 Jun 2023 9:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระรัตนตรัย ในฐานะเครื่องนำเข้าสู่มรรค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=27 Thu, 22 Jun 2023 6:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=26 Thu, 22 Jun 2023 17:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปความ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=25 Thu, 22 Jun 2023 12:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิดแบบวิภัชชวาท จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=84&gblog=24 Thu, 22 Jun 2023 9:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๐.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=23 Wed, 21 Jun 2023 7:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัจจุบัน ภาคปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=22 Wed, 21 Jun 2023 12:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=84&gblog=21 Wed, 21 Jun 2023 10:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิดแบบเร้ากุศล จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=20 Tue, 20 Jun 2023 17:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๘.วิธีคิดแบบเร้ากุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=19 Tue, 20 Jun 2023 10:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๗.วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=18 Tue, 20 Jun 2023 10:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๖.วิธีคิดแบบรู้ทันคุณ โทษและทางออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=84&gblog=17 Tue, 20 Jun 2023 8:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายศัพท์ยากข้อล่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=16 Mon, 19 Jun 2023 16:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=15 Mon, 19 Jun 2023 15:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๕.วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=14 Mon, 19 Jun 2023 15:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๔.วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=13 Mon, 19 Jun 2023 13:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๓.วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=12 Mon, 19 Jun 2023 7:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๒.วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2023&group=84&gblog=11 Mon, 19 Jun 2023 7:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2023&group=84&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2023&group=84&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑.วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2023&group=84&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2023&group=84&gblog=10 Sun, 18 Jun 2023 17:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิฏฐิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=12 Sat, 17 Jun 2023 11:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การแปลบาลีในกาลามสูตร  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2023&group=83&gblog=11 Sat, 17 Jun 2023 8:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=83&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=83&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=83&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=83&gblog=10 Fri, 16 Jun 2023 20:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายตามแบบแผน ไตรสิกขา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=25 Thu, 15 Jun 2023 11:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายคำว่า ศีลธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=82&gblog=24 Thu, 15 Jun 2023 10:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียกชื่อศีล ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=23 Wed, 14 Jun 2023 9:03:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=22 Wed, 14 Jun 2023 8:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเริ่มพัฒนาเป็นจุดสำเร็จ แห่งความก้าวหน้าในมรรคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2023&group=82&gblog=21 Wed, 14 Jun 2023 12:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมในตัวคน ของมรรค กับ การฝึกคน ของสิกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=20 Tue, 13 Jun 2023 6:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยมรรค กับ ไตรสิกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2023&group=82&gblog=19 Tue, 13 Jun 2023 10:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมคำศัพท์ยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=18 Mon, 12 Jun 2023 18:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะไตรสิกขา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=17 Mon, 12 Jun 2023 18:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมคำศัพท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=16 Mon, 12 Jun 2023 12:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะมรรคาสู่จุดหมายขั้นต่างๆของชีวิต  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2023&group=82&gblog=15 Mon, 12 Jun 2023 9:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมคำศัพท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=14 Sun, 11 Jun 2023 7:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะพรหมจรรย์ หรือพุทธจริยธรรม  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=13 Sun, 11 Jun 2023 20:28:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะอุปกรณ์สำหรับใช้ มิใช่สำหรับเทิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=12 Sun, 11 Jun 2023 15:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=11 Sun, 11 Jun 2023 13:21:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค ในฐานะทางให้ถึงความสิ้นกรรม  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2023&group=82&gblog=10 Sun, 11 Jun 2023 13:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน ๔ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=74 Thu, 28 Sep 2023 10:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=73 Thu, 28 Sep 2023 9:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=72 Thu, 28 Sep 2023 9:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-09-2023&group=79&gblog=71 Thu, 28 Sep 2023 8:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=70 Wed, 27 Sep 2023 7:06:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดที่เข้าใจพลาด  เกี่ยวกับนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=69 Wed, 27 Sep 2023 9:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุป เรื่องเกี่ยวกับนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-09-2023&group=79&gblog=68 Wed, 27 Sep 2023 8:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกที่ ๔  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=67 Tue, 26 Sep 2023 13:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกที่ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-09-2023&group=79&gblog=66 Tue, 26 Sep 2023 8:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกที่ ๒ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=65 Mon, 25 Sep 2023 8:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=64 Mon, 25 Sep 2023 12:13:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการปฏิบัติ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-09-2023&group=79&gblog=63 Mon, 25 Sep 2023 8:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=79&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=79&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=79&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-09-2023&group=79&gblog=62 Sun, 24 Sep 2023 7:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=61 Sat, 23 Sep 2023 7:22:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนวนแนววิปัสสนา แสดงความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-09-2023&group=79&gblog=60 Sat, 23 Sep 2023 6:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมที่พิจารณาได้ทุกระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=59 Fri, 22 Sep 2023 10:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนวนแบบสืบค้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-09-2023&group=79&gblog=58 Fri, 22 Sep 2023 11:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=79&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=79&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนวนสามัญ: พิจารณาอายตนะและธรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=79&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=79&gblog=57 Thu, 21 Sep 2023 7:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=79&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=79&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนวนสามัญ: พิจารณาขันธ์ ๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=79&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-09-2023&group=79&gblog=56 Wed, 20 Sep 2023 8:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ค. หลักวิปัสสนาที่เป็นมาตรฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=55 Tue, 19 Sep 2023 8:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสมถะที่เป็นมาตรฐาน จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=54 Tue, 19 Sep 2023 18:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข. หลักสมถะที่เป็นมาตรฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-09-2023&group=79&gblog=53 Tue, 19 Sep 2023 18:32:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมุทธัจจ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=52 Mon, 18 Sep 2023 6:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักทั่วไป จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-09-2023&group=79&gblog=51 Mon, 18 Sep 2023 8:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก. หลักทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=50 Sun, 17 Sep 2023 18:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=49 Sun, 17 Sep 2023 7:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=79&gblog=48 Sun, 17 Sep 2023 12:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจไว้ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=47 Wed, 31 May 2023 19:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=46 Wed, 31 May 2023 18:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจโตวิมุตติ - ปัญญาวิมุตติ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=45 Wed, 31 May 2023 13:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจโตวิมุตติ-ปัญญาวิมุตติ ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=44 Wed, 31 May 2023 16:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจโตวิมุตติ - ปัญญาวิมุตติ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=43 Wed, 31 May 2023 9:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมถะ - วิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2023&group=79&gblog=42 Wed, 31 May 2023 8:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ ฌาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=41 Tue, 30 May 2023 18:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง สีลัพพตปรามาส  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=40 Tue, 30 May 2023 17:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องจริมจิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=39 Tue, 30 May 2023 15:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายทิฏฐธัมมิกะ และสัมปรายิกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=38 Tue, 30 May 2023 15:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=37 Tue, 30 May 2023 12:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถกเถียงกันเรื่องนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=36 Tue, 30 May 2023 18:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของพระอรหันต์  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=35 Tue, 30 May 2023 10:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบที่ ๒ อริยบุคคล ๗ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=34 Tue, 30 May 2023 9:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=33 Tue, 30 May 2023 8:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่ออีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=32 Tue, 30 May 2023 8:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบที่ ๒ ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2023&group=79&gblog=31 Tue, 30 May 2023 7:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบที่ ๒ ทักขิไณยบุคคล ๗ หรืออริยบุคคล ๗ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=30 Mon, 29 May 2023 17:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบที่ ๑ ทักขิไณยบุคคล ๘ หรืออริยบุคคล ๘ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=29 Mon, 29 May 2023 18:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภท และระดับของผู้บรรลุนิพพาน  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2023&group=79&gblog=28 Mon, 29 May 2023 8:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขั้นตอน หรือระดับแห่งการเข้าถึงนิพพาน  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=27 Sun, 28 May 2023 20:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต ความเป็นอยู่ของพระอรหันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=26 Sun, 28 May 2023 20:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของนิพพาน จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=79&gblog=25 Sun, 28 May 2023 19:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของนิพพาน ต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=24 Sat, 27 May 2023 19:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของนิพพาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=23 Sat, 27 May 2023 10:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานยังแบ่งได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=22 Sat, 27 May 2023 19:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คคห. เรื่องนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=21 Sat, 27 May 2023 19:06:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=20 Sat, 27 May 2023 18:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2023&group=79&gblog=19 Sat, 27 May 2023 18:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=18 Fri, 26 May 2023 18:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=17 Fri, 26 May 2023 8:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตศีล จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2023&group=79&gblog=16 Fri, 26 May 2023 8:15:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=79&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=79&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=79&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=79&gblog=15 Thu, 25 May 2023 8:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวิตกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=12 Wed, 24 May 2023 19:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ คม. ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต และภาวิตปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=11 Wed, 24 May 2023 18:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะของผู้บรรลุนิพพาน จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2023&group=79&gblog=10 Wed, 24 May 2023 18:23:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=78&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=78&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระเบิดสมเด็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=78&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2023&group=78&gblog=25 Fri, 16 Jun 2023 12:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=24 Sun, 21 May 2023 6:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไสยศาสตร์+พุทธศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=21 Sun, 21 May 2023 19:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จบเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=20 Sun, 21 May 2023 18:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธ เป็นมนุษย์ หรือเทวดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=19 Sun, 21 May 2023 18:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจกิริยา ทางออกที่ดี สำหรับผู้ยังหวังอำนาจดลบันดาล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=18 Sun, 21 May 2023 15:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=17 Sun, 21 May 2023 15:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้า เป็นชาวพุทธคือไม่หยุดพัฒนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2023&group=78&gblog=16 Sun, 21 May 2023 7:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=15 Sat, 20 May 2023 8:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้าวสู่ขั้นมีชีวิตอิสระ เพื่อจะเป็นชาวพุทธที่แท้  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2023&group=78&gblog=14 Sat, 20 May 2023 7:32:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=78&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=78&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปวิธีปฏิบัติต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=78&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=78&gblog=13 Fri, 19 May 2023 10:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์แบบชาวพุทธ ระหว่างมนุษย์กับเทวดา  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=12 Thu, 18 May 2023 18:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ระหว่างมนุษย์กับเทวดา  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=11 Thu, 18 May 2023 14:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หวังพึ่งเทวดา ได้ผลนิดหน่อย แต่เกิดโทษมากมาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-05-2023&group=78&gblog=10 Thu, 18 May 2023 12:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=52 Tue, 03 Oct 2023 20:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กุศล และอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=75&gblog=51 Tue, 03 Oct 2023 8:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเกี่ยวกับความดี - ความชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=50 Mon, 02 Oct 2023 6:38:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=49 Mon, 02 Oct 2023 12:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=48 Mon, 02 Oct 2023 8:42:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=75&gblog=47 Mon, 02 Oct 2023 7:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=75&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=75&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=75&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=75&gblog=46 Sun, 01 Oct 2023 6:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=45 Tue, 09 May 2023 18:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรลักษณ์ กับ ปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎเดียวกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=44 Tue, 09 May 2023 18:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=75&gblog=43 Tue, 09 May 2023 18:14:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายภวตัณหา และวิภวตัณหา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=41 Mon, 08 May 2023 18:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายย่อองค์ธรรม ในปฏิจจสมุปบาท     ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=40 Mon, 08 May 2023 17:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาการแปลคำว่า นิโรธ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=39 Mon, 08 May 2023 18:31:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=38 Mon, 08 May 2023 17:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิด และตาย แบบปัจจุบัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-05-2023&group=75&gblog=37 Mon, 08 May 2023 17:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=36 Sun, 07 May 2023 18:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความจริง และกฎธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=35 Sun, 07 May 2023 18:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำศัพท์ชุด อิทัปปัจจยตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2023&group=75&gblog=34 Sun, 07 May 2023 17:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำศัพท์ชุด ไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=33 Sat, 06 May 2023 17:38:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=32 Sat, 06 May 2023 17:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตถตา - ความเป็นเช่นนั้นเอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=75&gblog=31 Sat, 06 May 2023 17:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2023&group=75&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2023&group=75&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2023&group=75&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2023&group=75&gblog=30 Fri, 05 May 2023 20:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องปฏิจจสมุปบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=28 Thu, 04 May 2023 9:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปัจจยาการทางสังคม จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2023&group=75&gblog=27 Thu, 04 May 2023 20:17:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะปัจจยาการทางสังคม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=26 Wed, 03 May 2023 20:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=24 Wed, 03 May 2023 20:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2023&group=75&gblog=23 Wed, 03 May 2023 20:02:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=22 Tue, 02 May 2023 19:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คม. ลึกลงไปขององค์ธรรมบางข้อ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=75&gblog=19 Tue, 02 May 2023 19:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายลึกลงไปขององค์ธรรมบางข้อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=18 Mon, 01 May 2023 19:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจำวัน  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=17 Mon, 01 May 2023 18:44:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์เชิงขยายความ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=75&gblog=16 Mon, 01 May 2023 7:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่าย  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=15 Sun, 30 Apr 2023 7:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายเชิงอธิบาย  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=14 Sun, 30 Apr 2023 15:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายในชีวิตประจำวัน  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=13 Sun, 30 Apr 2023 18:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=12 Sun, 30 Apr 2023 18:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุด  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2023&group=75&gblog=11 Sun, 30 Apr 2023 18:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=75&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ คำจำกัดความองค์ประกอบ หรือ ๑๒ หัวข้อตามลำดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=75&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=75&gblog=10 Sat, 29 Apr 2023 18:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=74&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=74&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์พึงปริญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=74&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-10-2023&group=74&gblog=48 Sun, 01 Oct 2023 16:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=74&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=74&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอน ๒: ชีวิต เป็นอย่างไร จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=74&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=74&gblog=47 Mon, 01 May 2023 16:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2023&group=74&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2023&group=74&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์.เร่งทำกิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2023&group=74&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-04-2023&group=74&gblog=45 Fri, 28 Apr 2023 8:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์.อนิจจตาแห่งชีวิตและการเห็นคุณค่าของกาลเวลา (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=44 Thu, 27 Apr 2023 8:36:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนิจจตาแห่งชีวิต และการเห็นคุณค่าของกาลเวลา ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=43 Thu, 27 Apr 2023 8:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์.อนิจจตาแห่งชีวิตและการเห็นคุณค่ากาลเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=74&gblog=42 Thu, 27 Apr 2023 8:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธพจน์.ความรู้เท่าทันสภาวะของไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=41 Wed, 26 Apr 2023 20:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=40 Wed, 26 Apr 2023 7:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรมของอนัตตตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-04-2023&group=74&gblog=39 Wed, 26 Apr 2023 7:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริมความเข้าใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=38 Tue, 25 Apr 2023 19:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรมของทุกขตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=37 Tue, 25 Apr 2023 19:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าทางจริยธรรมของอนิจจตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=74&gblog=36 Tue, 25 Apr 2023 11:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าเนื่องด้วยความหลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=35 Mon, 24 Apr 2023 4:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=74&gblog=34 Mon, 24 Apr 2023 15:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ,ความสัมพันธ์ของคุณค่าทางจริยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=33 Sun, 23 Apr 2023 8:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าด้านการทำกิจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-04-2023&group=74&gblog=32 Sun, 23 Apr 2023 12:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าด้านการทำจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=31 Sat, 22 Apr 2023 15:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรลักษณ์คุณค่าทางจริยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-04-2023&group=74&gblog=29 Sat, 22 Apr 2023 16:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา กับ มานะ  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=28 Fri, 21 Apr 2023 20:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา-อนัตตา และอัตตา-นิรัตตา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=27 Fri, 21 Apr 2023 11:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา-อนัตตาและอัตตา-นิรัตตา (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=74&gblog=26 Fri, 21 Apr 2023 7:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา-อนัตตา และ อัตตา-นิรัตตา  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=25 Thu, 20 Apr 2023 22:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมุติ, สมมติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=24 Thu, 20 Apr 2023 21:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายที่อธิบายทั่วไป(จบ)  ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=23 Thu, 20 Apr 2023 12:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายที่อธิบายทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=22 Thu, 20 Apr 2023 9:18:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายที่อธิบายทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=74&gblog=21 Thu, 20 Apr 2023 7:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายที่อธิบายทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=20 Wed, 19 Apr 2023 19:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายที่อธิบายทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=19 Wed, 19 Apr 2023 17:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายที่ไม่ต้องอธิบาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=18 Wed, 19 Apr 2023 8:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตา...ความหมายพื้นฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-04-2023&group=74&gblog=17 Wed, 19 Apr 2023 12:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตตาและอนัตตลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=16 Tue, 18 Apr 2023 12:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาของมนุษย์ ที่มาในชื่อของทุกข์มากมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=15 Tue, 18 Apr 2023 18:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ จบตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=14 Tue, 18 Apr 2023 10:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไตรลักษณ์มี ๓ และทั้งสามเป็นฐานของทุกข์ในอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-04-2023&group=74&gblog=13 Tue, 18 Apr 2023 20:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์ในอริยสัจ แยกให้ชัด จากทุกข์ในไตรลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=12 Mon, 17 Apr 2023 5:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกขตาและทุกขลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=11 Mon, 17 Apr 2023 11:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อนิจจตาและอนิจจลักษณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-04-2023&group=74&gblog=10 Mon, 17 Apr 2023 5:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=71&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=71&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฎการณ์แห่งธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=71&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=71&gblog=27 Sat, 25 Mar 2023 7:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆบูชาช่วยวันวาเลนไทน์ ๒ ขั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=26 Wed, 08 Mar 2023 5:12:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆบูชา พัฒนาความรักวาเลนไทน์ ให้ดุลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=25 Wed, 08 Mar 2023 19:16:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้รัก กับ รู้มาเข้าคู่ดูแลกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-03-2023&group=71&gblog=24 Wed, 08 Mar 2023 8:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อุเบกขา,ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=23 Tue, 07 Mar 2023 7:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=22 Tue, 07 Mar 2023 11:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้เมตตาจะดี แต่ก็ยังมีโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=21 Tue, 07 Mar 2023 10:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=20 Tue, 07 Mar 2023 8:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=19 Tue, 07 Mar 2023 8:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=18 Tue, 07 Mar 2023 8:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก วัดระดับการพัฒนาของคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=17 Tue, 07 Mar 2023 8:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ละชั่วทำดียังไม่พอ ต่อด้วยไม่มีกิเลสเหลือในใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-03-2023&group=71&gblog=16 Tue, 07 Mar 2023 5:22:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=15 Mon, 06 Mar 2023 5:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีอริยสัจ ได้ผล ตั้งแต่สอนนักเรียน จนถึงปลุกระดมคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=14 Mon, 06 Mar 2023 22:14:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=13 Mon, 06 Mar 2023 21:48:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเดียว  แต่มีสี่ห้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=12 Mon, 06 Mar 2023 21:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฆบูชา ขึ้นมาเป็นวันสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=11 Mon, 06 Mar 2023 21:12:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระของโอวาทปาฎิโมกข์(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=71&gblog=10 Mon, 06 Mar 2023 21:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2023&group=70&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2023&group=70&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาคนได้ ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2023&group=70&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2023&group=70&gblog=47 Wed, 12 Jul 2023 16:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=70&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=70&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปข้อเกี่ยวกับตัณหาและฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=70&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=70&gblog=46 Mon, 06 Mar 2023 16:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-03-2023&group=70&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-03-2023&group=70&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญากรุณา ตัวขับเคลื่อนการทำงานมหาบุรุษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-03-2023&group=70&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-03-2023&group=70&gblog=45 Sun, 05 Mar 2023 16:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=70&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=70&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาแทนที่ ตัณหาหมดหน้าที่ มีฉันทะเต็มที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=70&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=70&gblog=44 Sat, 04 Mar 2023 16:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้ฉันทะมา ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=43 Fri, 03 Mar 2023 16:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธธรรม ยากตรงฝึกตน (บทสรุป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-03-2023&group=70&gblog=42 Fri, 03 Mar 2023 16:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้ตัณหาละตัณหาได้  แต่ไม่วายต้องระวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=41 Thu, 02 Mar 2023 16:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัณหาให้ละแน่ แต่ฉันทะก็ละอีกแบบหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=40 Thu, 02 Mar 2023 16:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากนิพพาน อย่างไรฉันทะ อย่างไรตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-03-2023&group=70&gblog=39 Thu, 02 Mar 2023 15:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟูจิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=38 Wed, 01 Mar 2023 15:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทะมา  ตัณหาอาจแทรกสลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=37 Wed, 01 Mar 2023 15:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทะอยากชั่ว  ตัณหาอยากดี  มีหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-03-2023&group=70&gblog=36 Wed, 01 Mar 2023 15:38:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-02-2023&group=70&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-02-2023&group=70&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทวนความหมาย  และกระบวนการเกิดฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-02-2023&group=70&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-02-2023&group=70&gblog=35 Tue, 28 Feb 2023 15:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้ฉันทะจะไปถึงเมตตากรุณา แต่ตัณหาก็ยังตามรังควาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=34 Mon, 27 Feb 2023 15:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักที่เป็นเมตตา กับ ความรักที่เป็นอกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=33 Mon, 27 Feb 2023 15:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้ อยากพ้น อยากรักษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=32 Mon, 27 Feb 2023 15:03:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อไม่มีอะไรล่อตัณหา ก็ต้องพึ่งพาแต่ฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=31 Mon, 27 Feb 2023 15:01:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อมาร กับ เทพชิงพื้นที่กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-02-2023&group=70&gblog=30 Mon, 27 Feb 2023 14:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=29 Sun, 26 Feb 2023 14:45:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตสืบพันธ์ คนเสพเวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=28 Sun, 26 Feb 2023 9:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การกิน ภายใต้ครอบงำของระบบเงื่อนไข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-02-2023&group=70&gblog=26 Sun, 26 Feb 2023 14:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลดีจากระบบของฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=25 Sat, 25 Feb 2023 9:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-02-2023&group=70&gblog=24 Sat, 25 Feb 2023 8:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิบายตัณหา ฉันทะ เชิงเปรียบเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=23 Fri, 24 Feb 2023 8:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อ้างอิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=21 Fri, 24 Feb 2023 10:48:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงจูงใจแห่งตัณหา แรงจูงใจแห่งฉันทะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=20 Fri, 24 Feb 2023 10:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-02-2023&group=70&gblog=19 Fri, 24 Feb 2023 10:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2023&group=70&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2023&group=70&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทะ ถึงจุดลงตัว ของความหมายที่ใช้เป็นมาตรฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2023&group=70&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-02-2023&group=70&gblog=18 Thu, 23 Feb 2023 10:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=70&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=70&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทะอย่างไหนต้นตอของทุกข์ อย่างไหนที่ตั้งต้นของกุศลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=70&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-02-2023&group=70&gblog=14 Wed, 22 Feb 2023 10:11:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=11 Tue, 21 Feb 2023 9:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจหลักธรรม ตามหลักฐานวิชาการ (ฉันทะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-02-2023&group=70&gblog=10 Tue, 21 Feb 2023 10:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2023&group=69&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2023&group=69&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกพิเศษท้ายบท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2023&group=69&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2023&group=69&gblog=22 Tue, 11 Jul 2023 18:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2023&group=69&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2023&group=69&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2023&group=69&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-03-2023&group=69&gblog=21 Sun, 19 Mar 2023 10:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2023&group=69&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2023&group=69&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจของวินัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2023&group=69&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-03-2023&group=69&gblog=15 Thu, 16 Mar 2023 10:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-03-2023&group=69&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-03-2023&group=69&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมจึงทรงยกย่องสังฆทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-03-2023&group=69&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-03-2023&group=69&gblog=14 Wed, 15 Mar 2023 9:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-03-2023&group=69&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-03-2023&group=69&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-03-2023&group=69&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-03-2023&group=69&gblog=12 Mon, 13 Mar 2023 9:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2023&group=69&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2023&group=69&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตย. หลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูธรรม ความดีงาม...และสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2023&group=69&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-03-2023&group=69&gblog=10 Thu, 09 Mar 2023 9:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=67&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=67&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีปลุกระดมคนตามแนววิธีอริยสัจ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=67&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-03-2023&group=67&gblog=42 Sat, 04 Mar 2023 18:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสังเกตบางประการ ในการศึกษาพุทธธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=41 Tue, 07 Feb 2023 19:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุป พุทธธรรม ลงในอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=40 Tue, 07 Feb 2023 18:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณค่าที่เด่นของอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=39 Tue, 07 Feb 2023 18:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อสังเกตวิธีแก้ปัญหาแบบพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-02-2023&group=67&gblog=34 Tue, 07 Feb 2023 17:57:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=67&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=67&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคก็พัฒนาสู่จุดหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=67&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=67&gblog=30 Mon, 06 Feb 2023 14:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางของอารยชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=27 Sun, 05 Feb 2023 14:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรคอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=26 Sun, 05 Feb 2023 13:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิโรธอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=67&gblog=25 Sun, 05 Feb 2023 13:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุทัยอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=24 Sat, 04 Feb 2023 13:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกขอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=23 Sat, 04 Feb 2023 13:52:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวอธิบายอริยสัจโดยย่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-02-2023&group=67&gblog=21 Sat, 04 Feb 2023 13:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-02-2023&group=67&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-02-2023&group=67&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจหน้าที่ในอริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-02-2023&group=67&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-02-2023&group=67&gblog=15 Fri, 03 Feb 2023 13:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=14 Tue, 28 Mar 2023 18:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยา(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=13 Tue, 28 Mar 2023 18:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=55&gblog=12 Tue, 28 Mar 2023 18:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญอีกทัศนะหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=11 Sat, 25 Mar 2023 20:45:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญอีกแง่หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-03-2023&group=55&gblog=10 Sat, 25 Mar 2023 13:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=46&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=46&gblog=97 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตคือธรรมชาติที่พิสดาร ๒๐๐๐ ลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=46&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-10-2023&group=46&gblog=97 Tue, 03 Oct 2023 21:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=46&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=46&gblog=96 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยธรรม คือ อะไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=46&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-09-2023&group=46&gblog=96 Thu, 21 Sep 2023 18:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=46&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=46&gblog=95 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าเลือกอยู่โคนไม้ตามป่าเขามันฝึกจิตอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=46&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-09-2023&group=46&gblog=95 Sun, 17 Sep 2023 17:11:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=46&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=46&gblog=94 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=46&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-09-2023&group=46&gblog=94 Sat, 16 Sep 2023 6:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2023&group=46&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2023&group=46&gblog=93 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงไหมที่ว่า ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2023&group=46&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-09-2023&group=46&gblog=93 Tue, 12 Sep 2023 17:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=46&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=46&gblog=92 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมติ บัญญัติ เงินกีบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=46&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-08-2023&group=46&gblog=92 Mon, 28 Aug 2023 18:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=46&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=46&gblog=91 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิพลปัจจัยภายนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=46&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-08-2023&group=46&gblog=91 Sat, 26 Aug 2023 7:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=46&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=46&gblog=90 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิปัสสนาเป็นชื่อหนึ่งของปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=46&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-08-2023&group=46&gblog=90 Fri, 25 Aug 2023 7:17:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=89 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งคำถามไม่ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=89 Tue, 22 Aug 2023 10:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=88 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาคปฏิบัติทางจิตมีจิ๊ดเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-08-2023&group=46&gblog=88 Tue, 22 Aug 2023 9:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-08-2023&group=46&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-08-2023&group=46&gblog=87 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กายแก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-08-2023&group=46&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-08-2023&group=46&gblog=87 Tue, 15 Aug 2023 12:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=46&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=46&gblog=86 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=46&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-08-2023&group=46&gblog=86 Mon, 14 Aug 2023 9:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=46&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=46&gblog=85 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถือศีล ๘ ที่บ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=46&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-07-2023&group=46&gblog=85 Thu, 27 Jul 2023 16:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=46&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=46&gblog=84 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จิต,มโน,วิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=46&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2023&group=46&gblog=84 Mon, 24 Jul 2023 9:45:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=46&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=46&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเรื่องหนึ่งเทียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=46&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2023&group=46&gblog=83 Thu, 20 Jul 2023 17:24:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=46&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=46&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้องขัดพุทโธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=46&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2023&group=46&gblog=82 Sat, 15 Jul 2023 16:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=46&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=46&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามคนยุคปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=46&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2023&group=46&gblog=81 Fri, 14 Jul 2023 10:10:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2023&group=46&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2023&group=46&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สาธุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2023&group=46&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2023&group=46&gblog=80 Mon, 10 Jul 2023 11:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=46&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=46&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พูด VS ทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=46&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2023&group=46&gblog=79 Wed, 05 Jul 2023 10:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=46&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=46&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานหมายถึงอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=46&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-07-2023&group=46&gblog=78 Sun, 02 Jul 2023 9:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=46&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=46&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อเรื่องโลกนี้ โลกหน้า เป็นเรื่องเสียหายหรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=46&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-06-2023&group=46&gblog=77 Fri, 30 Jun 2023 15:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=46&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=46&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างถวายยาแด่พระภิกษุสงฆ์ กับ รักษาศีลข้อที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=46&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-06-2023&group=46&gblog=76 Mon, 26 Jun 2023 17:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=46&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=46&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำสมาธิเเล้วเห็นภาพ พอเอามือไปจับภาพกลับเเตกสลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=46&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-06-2023&group=46&gblog=75 Sun, 25 Jun 2023 20:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=46&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=46&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอวิธีฝึกทำสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=46&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-06-2023&group=46&gblog=74 Thu, 22 Jun 2023 17:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=46&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=46&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาเป๋ไป 3 วันว่าซั่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=46&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=46&gblog=73 Wed, 21 Jun 2023 7:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนคิดว่านิพพานคือสถานที่หนึ่งเหมือนเป็นสวรรค์ยังงั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=72 Tue, 20 Jun 2023 20:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมคนถึงพูดถึงวิปัสสนามากกว่าสติปัฏฐาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2023&group=46&gblog=71 Tue, 20 Jun 2023 17:39:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ กับ เห็นทุกข์แล้วทุกข์เศร้ายิ่งกว่าเดิม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=70 Thu, 15 Jun 2023 17:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำอย่างไร จึงจะเห็นว่า ความคิดนี้ไม่ใช่ของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2023&group=46&gblog=69 Thu, 15 Jun 2023 16:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=68 Thu, 08 Jun 2023 7:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องนั่งสมาธิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2023&group=46&gblog=67 Thu, 08 Jun 2023 17:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2023&group=46&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2023&group=46&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2023&group=46&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2023&group=46&gblog=66 Wed, 07 Jun 2023 14:03:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2023&group=46&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2023&group=46&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สับสนทางภาษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2023&group=46&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2023&group=46&gblog=65 Tue, 06 Jun 2023 8:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2023&group=46&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2023&group=46&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฏิบัติ และ ผลแห่งการปฏิบัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2023&group=46&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2023&group=46&gblog=64 Thu, 01 Jun 2023 15:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=46&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=46&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หนักในฌาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=46&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2023&group=46&gblog=63 Sun, 28 May 2023 11:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=46&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=46&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อรหันต์เมืองไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=46&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2023&group=46&gblog=62 Thu, 25 May 2023 7:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มีใครฟังพระสิ้นคิดบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=61 Fri, 19 May 2023 12:51:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธแท้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2023&group=46&gblog=60 Fri, 19 May 2023 10:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2023&group=46&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2023&group=46&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามสำคัญของนักปฏิบัติธรรมคือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2023&group=46&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-05-2023&group=46&gblog=59 Fri, 12 May 2023 21:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2023&group=46&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2023&group=46&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้าพูดถึงพระอยู่ป่า พระอยู่ถิ่นบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2023&group=46&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-05-2023&group=46&gblog=58 Wed, 10 May 2023 21:07:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่พึ่งทางใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=57 Tue, 09 May 2023 5:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตแห่งปัญญากับชีวิตแห่งความยึดถือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-05-2023&group=46&gblog=56 Tue, 09 May 2023 8:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดี ข้อเสีย จากการเลื่อมใสศรัทธาตัวบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=55 Sat, 06 May 2023 5:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้าน กับ วัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2023&group=46&gblog=54 Sat, 06 May 2023 13:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=46&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=46&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=46&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2023&group=46&gblog=53 Tue, 02 May 2023 17:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=46&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=46&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกลนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=46&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2023&group=46&gblog=52 Mon, 01 May 2023 7:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=46&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=46&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากจะบวช หวังนิพพาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=46&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2023&group=46&gblog=51 Sat, 29 Apr 2023 12:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=46&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=46&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้าในความคิด VS ความคิดคือพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=46&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-04-2023&group=46&gblog=50 Thu, 27 Apr 2023 12:02:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=46&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=46&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อวิชชาคืออะไรแล้ววิชชาคืออะไรคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=46&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-04-2023&group=46&gblog=49 Tue, 25 Apr 2023 8:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=46&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=46&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีแล้วลูกบวชเรียนจะได้เป็นคนโดยสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=46&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-04-2023&group=46&gblog=48 Mon, 24 Apr 2023 19:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=46&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=46&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประตูธรรม ๕ หนตะวันออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=46&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-04-2023&group=46&gblog=47 Fri, 21 Apr 2023 15:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-04-2023&group=46&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-04-2023&group=46&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตจิตใจเข้าใจยากส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-04-2023&group=46&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-04-2023&group=46&gblog=46 Wed, 05 Apr 2023 8:40:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-04-2023&group=46&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-04-2023&group=46&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งคำถามไม่ถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-04-2023&group=46&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-04-2023&group=46&gblog=45 Sun, 02 Apr 2023 19:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=46&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=46&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแทนคุณพ่อแม่ซึ่งเสียชีวิตไปหมดแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=46&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=46&gblog=44 Sun, 26 Mar 2023 17:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=46&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=46&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๘ +]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=46&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-03-2023&group=46&gblog=43 Sat, 18 Mar 2023 8:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังจิต,ไสยศาสตร์,อธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=42 Mon, 06 Mar 2023 10:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่ออาจจริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-03-2023&group=46&gblog=41 Mon, 06 Mar 2023 8:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าซุบซิบบอกใคร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=40 Fri, 17 Feb 2023 13:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกสมาธิตามโลกตะวันตกหรือโลกตะวันออกดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-02-2023&group=46&gblog=39 Fri, 17 Feb 2023 8:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2023&group=46&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2023&group=46&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่กล้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2023&group=46&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-02-2023&group=46&gblog=38 Tue, 14 Feb 2023 7:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2023&group=46&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2023&group=46&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจที่ฝึกแล้วกับใจที่ยังไม่ได้ฝึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2023&group=46&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-02-2023&group=46&gblog=37 Sun, 12 Feb 2023 8:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นิรามิสสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=36 Mon, 06 Feb 2023 8:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=35 Mon, 06 Feb 2023 13:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้โปรดเรียกฉันว่า สภาวธรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-02-2023&group=46&gblog=34 Mon, 06 Feb 2023 12:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องใช้อิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=33 Sun, 05 Feb 2023 10:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงมิใช่สาระ แต่ก็จำเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-02-2023&group=46&gblog=32 Sun, 05 Feb 2023 11:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2023&group=46&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2023&group=46&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเป็นอาชีพหรือไม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2023&group=46&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-01-2023&group=46&gblog=31 Mon, 30 Jan 2023 15:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2022&group=46&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2022&group=46&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมมีปัญหาศาสนาจึงเกิดมีขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2022&group=46&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-12-2022&group=46&gblog=30 Sun, 18 Dec 2022 10:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-12-2022&group=46&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-12-2022&group=46&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธธรรมต้องศึกษาให้ครบทุกด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-12-2022&group=46&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-12-2022&group=46&gblog=29 Sun, 11 Dec 2022 11:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2022&group=46&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2022&group=46&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจจะธรรมความจริงคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2022&group=46&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-11-2022&group=46&gblog=28 Sun, 27 Nov 2022 10:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2022&group=46&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2022&group=46&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถกเรื่องขันธ์ ๕ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2022&group=46&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-11-2022&group=46&gblog=27 Thu, 24 Nov 2022 15:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติทดสอบปริยัติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=26 Tue, 22 Nov 2022 22:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตย.คนอ่านตำราแล้วติดยึดตัวอักษร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-11-2022&group=46&gblog=25 Tue, 22 Nov 2022 16:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ถกเถึยงเรื่องสติปัฏฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=24 Mon, 21 Nov 2022 10:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เถียงกันเรื่องอานาปานสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-11-2022&group=46&gblog=23 Mon, 21 Nov 2022 19:25:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[...ทำไมกฎเกณฑ์เยอะมาก สายกลางยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=22 Fri, 18 Nov 2022 16:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาสอนให้เดินสายกลาง แต่พระทำไมกฎเยอะ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=21 Fri, 18 Nov 2022 20:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศ.สอนให้เดินสายกลาง แต่กฎเยอะ สายกลางยังไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-11-2022&group=46&gblog=20 Fri, 18 Nov 2022 20:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-11-2022&group=46&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-11-2022&group=46&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การโต้วาทีระหว่างสำนักอิริยาบถกับอ.สุจินต์(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-11-2022&group=46&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-11-2022&group=46&gblog=19 Wed, 16 Nov 2022 11:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[จงกรม,อิริยาบถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=18 Tue, 15 Nov 2022 16:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การโต้วาทีระหว่างสำนักอิริยาบถ กับ อ.สุจินต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-11-2022&group=46&gblog=17 Tue, 15 Nov 2022 16:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรรกะหยั่งไม่ถึง(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=16 Mon, 14 Nov 2022 8:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรรกะหยั่งไม่ถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=15 Mon, 14 Nov 2022 8:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำยังไงไม่ให้คิดว่าร่างกายเป็นของๆเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-11-2022&group=46&gblog=14 Mon, 14 Nov 2022 10:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2022&group=46&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2022&group=46&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องอุเบกขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2022&group=46&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-11-2022&group=46&gblog=13 Sun, 06 Nov 2022 12:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=46&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=46&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงตาเห็นธรรม,บรรลุธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=46&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=46&gblog=12 Tue, 01 Nov 2022 14:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาคืออะไร? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=11 Sun, 30 Oct 2022 14:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บาป,บุญ,กุศล,อกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-10-2022&group=46&gblog=10 Sun, 30 Oct 2022 19:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=44&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาใจ ปัญหาสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=44&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-04-2023&group=44&gblog=11 Thu, 20 Apr 2023 19:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-04-2023&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-04-2023&group=44&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูใบไม้ผลิ มีงานอะไรที่ชายหาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-04-2023&group=44&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-04-2023&group=44&gblog=10 Tue, 04 Apr 2023 12:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=43&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=43&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักแปลบาลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=43&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-10-2023&group=43&gblog=16 Mon, 02 Oct 2023 11:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=43&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=43&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรีปิฎกอาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=43&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-06-2023&group=43&gblog=15 Wed, 21 Jun 2023 6:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=14 Wed, 01 Feb 2023 17:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่ออีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=13 Wed, 01 Feb 2023 17:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=12 Wed, 01 Feb 2023 17:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักอรรถกถากันหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=11 Wed, 01 Feb 2023 17:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-02-2023&group=43&gblog=10 Wed, 01 Feb 2023 17:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=98 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสงเคราะห์ ปชช.๔ ประการของนักปกครอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=98 Tue, 11 Apr 2023 20:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=95 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่เคลมก็เคลม ที่ไม่เคลมเพราะอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-04-2023&group=42&gblog=95 Tue, 11 Apr 2023 12:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2023&group=42&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2023&group=42&gblog=88 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พลานุภาพกล้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2023&group=42&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-04-2023&group=42&gblog=88 Fri, 07 Apr 2023 9:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2023&group=42&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2023&group=42&gblog=86 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชาชนต้องแข็งแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2023&group=42&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-04-2023&group=42&gblog=86 Thu, 06 Apr 2023 9:51:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=42&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=42&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ไหวแล้ว ช่วยมินด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=42&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-03-2023&group=42&gblog=69 Tue, 28 Mar 2023 19:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=42&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=42&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะกับการเมือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=42&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-03-2023&group=42&gblog=67 Sun, 26 Mar 2023 7:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2023&group=42&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2023&group=42&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เ ส้ น ท า ง มั ง ก ร สี เ ท า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2023&group=42&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-02-2023&group=42&gblog=32 Thu, 16 Feb 2023 16:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2023&group=42&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2023&group=42&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมาย ประชาธิปไตย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2023&group=42&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-02-2023&group=42&gblog=27 Wed, 08 Feb 2023 9:57:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=42&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=42&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กั้นคอกหลังวัวหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=42&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-11-2022&group=42&gblog=19 Tue, 01 Nov 2022 16:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=42&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=42&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ ราชสังคหวัตถุ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=42&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-07-2022&group=42&gblog=18 Fri, 29 Jul 2022 9:41:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=42&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=42&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(ไทสัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=42&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=42&gblog=17 Thu, 21 Jul 2022 9:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=42&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=42&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การปกครองครั้งพุทธกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=42&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=42&gblog=16 Wed, 20 Jul 2022 10:03:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=42&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=42&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักธรรมนักปกครองสี่ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=42&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=42&gblog=14 Sun, 10 Jul 2022 20:10:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=42&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=42&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พึงศึกษาพุทธธรรมให้รอบด้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=42&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=42&gblog=13 Fri, 08 Jul 2022 8:14:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=11 Tue, 05 Jul 2022 10:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขจากการให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=42&gblog=10 Tue, 05 Jul 2022 8:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2022&group=41&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2022&group=41&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขัดขวางผู้อื่นทำสิ่งดีงาม บาป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2022&group=41&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-12-2022&group=41&gblog=77 Wed, 28 Dec 2022 8:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2022&group=41&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2022&group=41&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2022&group=41&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-11-2022&group=41&gblog=76 Wed, 02 Nov 2022 10:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล คาถาที่ ๖-๑๐]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=75 Sat, 15 Oct 2022 10:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคล คาถาที่ ๑-๕]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-10-2022&group=41&gblog=74 Sat, 15 Oct 2022 8:43:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2022&group=41&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2022&group=41&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัจจะกิริยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2022&group=41&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-07-2022&group=41&gblog=73 Sun, 24 Jul 2022 7:47:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=72 Sat, 23 Jul 2022 8:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=71 Sat, 23 Jul 2022 8:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=70 Sat, 23 Jul 2022 8:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๑๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=69 Sat, 23 Jul 2022 7:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๑๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-07-2022&group=41&gblog=68 Sat, 23 Jul 2022 7:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๑๑)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=67 Fri, 22 Jul 2022 18:06:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๑๐)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=66 Fri, 22 Jul 2022 9:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๙)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=65 Fri, 22 Jul 2022 9:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๘)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-07-2022&group=41&gblog=64 Fri, 22 Jul 2022 7:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๗)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=63 Thu, 21 Jul 2022 13:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๖)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=62 Thu, 21 Jul 2022 13:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๕)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=61 Thu, 21 Jul 2022 13:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-07-2022&group=41&gblog=60 Thu, 21 Jul 2022 13:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=59 Wed, 20 Jul 2022 13:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=58 Wed, 20 Jul 2022 13:16:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานฉัททันต์ปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-07-2022&group=41&gblog=57 Wed, 20 Jul 2022 8:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉัททันตะปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=56 Tue, 19 Jul 2022 18:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เกี่ยวกับพาหุง(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=55 Tue, 19 Jul 2022 11:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทพาหุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=54 Tue, 19 Jul 2022 10:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บทถวายพรพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=53 Tue, 19 Jul 2022 10:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นักขัตยักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=52 Tue, 19 Jul 2022 7:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภวตุสัพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-07-2022&group=41&gblog=51 Tue, 19 Jul 2022 10:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลจักรวาลใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=50 Mon, 18 Jul 2022 19:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สักกัตวา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=49 Mon, 18 Jul 2022 16:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สักกัตวา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=48 Mon, 18 Jul 2022 16:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ชัยปริต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=47 Mon, 18 Jul 2022 10:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เทวตาอุยโยชนคาถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=46 Mon, 18 Jul 2022 8:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อะภะยะปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-07-2022&group=41&gblog=45 Mon, 18 Jul 2022 7:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=44 Sun, 17 Jul 2022 19:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โพชฌังคะปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=43 Sun, 17 Jul 2022 9:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานอังคุลิมาลปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=42 Sun, 17 Jul 2022 12:19:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[องคุลิมาลปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-07-2022&group=41&gblog=41 Sun, 17 Jul 2022 12:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานโมรปริต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=40 Sat, 16 Jul 2022 19:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โมรปริต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=39 Sat, 16 Jul 2022 18:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานขันธะปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=38 Sat, 16 Jul 2022 10:02:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธะปริต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=37 Sat, 16 Jul 2022 9:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=36 Sat, 16 Jul 2022 8:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานวัฏฏกปริต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=35 Sat, 16 Jul 2022 7:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[วัฏฏะกะปริตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-07-2022&group=41&gblog=34 Sat, 16 Jul 2022 7:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานกรณียเมตตสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=33 Fri, 15 Jul 2022 8:43:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กรณียเมตตสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-07-2022&group=41&gblog=32 Fri, 15 Jul 2022 7:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม(สวดมนต์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=31 Thu, 14 Jul 2022 7:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานรัตนสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=30 Thu, 14 Jul 2022 7:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รัตนสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-07-2022&group=41&gblog=29 Thu, 14 Jul 2022 7:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2022&group=41&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2022&group=41&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานมงคลสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2022&group=41&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-07-2022&group=41&gblog=28 Wed, 13 Jul 2022 17:14:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=27 Tue, 12 Jul 2022 8:18:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นโมการอัฏฐกคาถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=26 Tue, 12 Jul 2022 8:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[นะมะการะสิทธิคาถา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-07-2022&group=41&gblog=25 Tue, 12 Jul 2022 5:19:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2022&group=41&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2022&group=41&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมพุทเธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2022&group=41&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-07-2022&group=41&gblog=24 Mon, 11 Jul 2022 9:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามวิธีบวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=23 Sun, 10 Jul 2022 8:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สรณคมน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-07-2022&group=41&gblog=22 Sun, 10 Jul 2022 16:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ระเบียบในการตั้งนะโม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=21 Sat, 09 Jul 2022 8:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=20 Sat, 09 Jul 2022 7:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งนะโม ๓ จบเสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-07-2022&group=41&gblog=19 Sat, 09 Jul 2022 7:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปย.นมัสการพระ(๔)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=18 Fri, 08 Jul 2022 21:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปย.นมัสการพระ(๓)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=17 Fri, 08 Jul 2022 9:20:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปย.นมัสการพระ(๒)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=16 Fri, 08 Jul 2022 21:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์นมัสการพระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=15 Fri, 08 Jul 2022 20:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ตั้งบทนมัสการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-07-2022&group=41&gblog=14 Fri, 08 Jul 2022 20:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=41&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=41&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การเรียงลำดับพระคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=41&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-07-2022&group=41&gblog=13 Tue, 05 Jul 2022 19:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=12 Mon, 27 Jun 2022 19:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งนะโม(สัมมาสัมพุทธัสส)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=11 Mon, 27 Jun 2022 19:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งนะโม(อรหโต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-06-2022&group=41&gblog=10 Mon, 27 Jun 2022 19:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทุกข์โทษแก่ตัวเรา(อกุศลมูล)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-06-2022&group=40&gblog=99 Thu, 23 Jun 2022 15:30:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[โลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=98 Mon, 20 Jun 2022 10:21:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(จบ)เรียนธัมม์เอาไปใช้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=97 Mon, 20 Jun 2022 8:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=96 Mon, 20 Jun 2022 9:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)รูปไม่เที่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-06-2022&group=40&gblog=95 Mon, 20 Jun 2022 19:26:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)กระแสรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=94 Sun, 19 Jun 2022 8:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=93 Sun, 19 Jun 2022 9:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)อุปาทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=92 Sun, 19 Jun 2022 8:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)สัญญาเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-06-2022&group=40&gblog=91 Sun, 19 Jun 2022 21:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=90 Sat, 18 Jun 2022 17:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=89 Sat, 18 Jun 2022 9:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)เวทนาเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=18-06-2022&group=40&gblog=88 Sat, 18 Jun 2022 10:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=87 Fri, 17 Jun 2022 17:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)วิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=86 Fri, 17 Jun 2022 16:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=85 Fri, 17 Jun 2022 14:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)สังขาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-06-2022&group=40&gblog=84 Fri, 17 Jun 2022 15:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=83 Thu, 16 Jun 2022 18:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)สัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=82 Thu, 16 Jun 2022 18:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=81 Thu, 16 Jun 2022 17:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)เวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=80 Thu, 16 Jun 2022 16:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)จิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=16-06-2022&group=40&gblog=79 Thu, 16 Jun 2022 15:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)ทวาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=78 Wed, 15 Jun 2022 7:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเราคืออะไร(ต่อ)รูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=15-06-2022&group=40&gblog=77 Wed, 15 Jun 2022 17:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=76 Tue, 14 Jun 2022 17:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=75 Tue, 14 Jun 2022 10:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=74 Tue, 14 Jun 2022 7:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=14-06-2022&group=40&gblog=73 Tue, 14 Jun 2022 15:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=72 Mon, 13 Jun 2022 7:22:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเรา คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=13-06-2022&group=40&gblog=71 Mon, 13 Jun 2022 10:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=70 Sun, 12 Jun 2022 7:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิฏฐุชุกัมม์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=12-06-2022&group=40&gblog=69 Sun, 12 Jun 2022 8:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมเทสนามัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=68 Sat, 11 Jun 2022 8:12:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัตติทานมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-06-2022&group=40&gblog=67 Sat, 11 Jun 2022 12:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เวยยาวัจจมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=10-06-2022&group=40&gblog=66 Fri, 10 Jun 2022 9:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปจายนมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=09-06-2022&group=40&gblog=65 Thu, 09 Jun 2022 7:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนามัย(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=08-06-2022&group=40&gblog=64 Wed, 08 Jun 2022 7:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=63 Tue, 07 Jun 2022 16:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนามัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-06-2022&group=40&gblog=62 Tue, 07 Jun 2022 7:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม ภาวนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=61 Mon, 06 Jun 2022 7:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=60 Mon, 06 Jun 2022 19:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=59 Mon, 06 Jun 2022 19:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-06-2022&group=40&gblog=58 Mon, 06 Jun 2022 8:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=57 Sun, 05 Jun 2022 8:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สีลมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=56 Sun, 05 Jun 2022 7:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-06-2022&group=40&gblog=55 Sun, 05 Jun 2022 9:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=54 Sat, 04 Jun 2022 8:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญกิริยาวัตถุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-06-2022&group=40&gblog=53 Sat, 04 Jun 2022 17:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=52 Fri, 03 Jun 2022 20:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-06-2022&group=40&gblog=51 Fri, 03 Jun 2022 7:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=50 Thu, 02 Jun 2022 8:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-06-2022&group=40&gblog=49 Thu, 02 Jun 2022 16:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=48 Wed, 01 Jun 2022 15:52:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-06-2022&group=40&gblog=47 Wed, 01 Jun 2022 8:04:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=46 Tue, 31 May 2022 9:18:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=45 Tue, 31 May 2022 9:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=31-05-2022&group=40&gblog=44 Tue, 31 May 2022 9:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[คนหาได้ยาก ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-05-2022&group=40&gblog=43 Mon, 30 May 2022 8:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัยในอนาคตห้าประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=17-05-2022&group=40&gblog=42 Tue, 17 May 2022 16:27:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาเริ่มต้นแล้วจบที่ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=41 Wed, 11 May 2022 18:56:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=11-05-2022&group=40&gblog=40 Wed, 11 May 2022 17:59:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(พอ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=39 Sat, 07 May 2022 7:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=07-05-2022&group=40&gblog=38 Sat, 07 May 2022 7:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=37 Fri, 06 May 2022 7:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=06-05-2022&group=40&gblog=36 Fri, 06 May 2022 12:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สมมุตินามตามท้องเรื่อง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=35 Thu, 05 May 2022 18:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=34 Thu, 05 May 2022 9:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[เจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=05-05-2022&group=40&gblog=33 Thu, 05 May 2022 14:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=32 Wed, 04 May 2022 9:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=31 Wed, 04 May 2022 9:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=30 Wed, 04 May 2022 9:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=29 Wed, 04 May 2022 9:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=04-05-2022&group=40&gblog=28 Wed, 04 May 2022 8:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อิทธิบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=27 Tue, 03 May 2022 12:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกสาวมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=26 Tue, 03 May 2022 12:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสภายในไม่ใช่หมูอู๊ดอู๊ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=03-05-2022&group=40&gblog=25 Tue, 03 May 2022 16:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=24 Mon, 02 May 2022 13:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณกปฏิปทา(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=02-05-2022&group=40&gblog=23 Mon, 02 May 2022 19:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=22 Sun, 01 May 2022 9:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=01-05-2022&group=40&gblog=21 Sun, 01 May 2022 8:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=20 Sat, 30 Apr 2022 13:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=19 Sat, 30 Apr 2022 12:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=18 Sat, 30 Apr 2022 11:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณก-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=17 Sat, 30 Apr 2022 9:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อปัณณกปฏิปทา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=30-04-2022&group=40&gblog=16 Sat, 30 Apr 2022 8:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=15 Fri, 29 Apr 2022 9:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญลักษณะ (จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=14 Fri, 29 Apr 2022 14:01:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=13 Fri, 29 Apr 2022 13:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=12 Fri, 29 Apr 2022 13:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=11 Fri, 29 Apr 2022 13:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[สามัญ-(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-04-2022&group=40&gblog=10 Fri, 29 Apr 2022 13:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามกับความจริงและความดี(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=29-05-2022&group=39&gblog=98 Sun, 29 May 2022 9:40:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามกับความจริง และความดีงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=97 Sat, 28 May 2022 19:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามสากล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=28-05-2022&group=39&gblog=96 Sat, 28 May 2022 19:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามคืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=95 Fri, 27 May 2022 7:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของคน และธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=27-05-2022&group=39&gblog=94 Fri, 27 May 2022 16:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของธรรม(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=93 Thu, 26 May 2022 17:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=92 Thu, 26 May 2022 11:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเอยความงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=26-05-2022&group=39&gblog=91 Thu, 26 May 2022 7:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความดี(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=90 Wed, 25 May 2022 18:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=89 Wed, 25 May 2022 18:31:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=88 Wed, 25 May 2022 11:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ผลของความดี-ชั่ว(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=87 Wed, 25 May 2022 7:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้ผลของความดี-ชั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=25-05-2022&group=39&gblog=86 Wed, 25 May 2022 7:24:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นฐานของศีลธรรม(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=85 Tue, 24 May 2022 13:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[พื้นฐานของศีลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=84 Tue, 24 May 2022 18:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=24-05-2022&group=39&gblog=83 Tue, 24 May 2022 7:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=82 Mon, 23 May 2022 19:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=81 Mon, 23 May 2022 19:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=80 Mon, 23 May 2022 19:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมชาติของความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=79 Mon, 23 May 2022 19:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดีหลายระดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=78 Mon, 23 May 2022 17:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลธรรมเกิดจากจำเป็น หรือธรรมชาติของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=77 Mon, 23 May 2022 16:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=76 Mon, 23 May 2022 9:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดี คืออะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=75 Mon, 23 May 2022 12:09:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดี คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=23-05-2022&group=39&gblog=74 Mon, 23 May 2022 18:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[แทรกเสริม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=73 Sun, 22 May 2022 6:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=72 Sun, 22 May 2022 11:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=22-05-2022&group=39&gblog=71 Sun, 22 May 2022 6:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=70 Sat, 21 May 2022 5:20:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=69 Sat, 21 May 2022 19:09:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=21-05-2022&group=39&gblog=68 Sat, 21 May 2022 7:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[​​​​​​​อสสาร หรือนามธาตุ คืออะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=67 Fri, 20 May 2022 17:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(จบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=66 Fri, 20 May 2022 8:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=20-05-2022&group=39&gblog=65 Fri, 20 May 2022 10:11:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=64 Thu, 19 May 2022 8:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samathijit&month=19-05-2022&group=39&gblog=63 http://samathijit.bloggang.com/rss <![CDATA[รูป หรือสสาร คือ อะไร(ต่อ)]]>